TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
bakım {i} die Bestandsführung {f}
bakım {i} die Betreuung {f}
bakım {i} die Beziehung {f}
bakım {i} die Fürsorge {f}
bakım {i} der Gesichtspunkt {m}
bakım {i} die Hinsicht {f}
bakım {i} [tek]die Inspektion {f}
bakım {i} die Instandhaltung {f}
bakım {i} die Instandsetzung {f}
bakım {i} die Pflege {f}
bakım {i} die Schau {f}
bakım {i} der Standpunkt {m}
bakım {i} der Unterhalt {m}
bakım {i} die Unterhaltung {f}
bakım {i} die Versorgung {f}
bakım {i} die Wartung {f}
bakım {i} die Wartungsanleitung {f}
bakım anamnezi {i} die Pflegeanamnese {f}
bakım anlaşması {i} der Pflegevertrag {m}
bakım bloku {i} der Pflegeblock {m}
bakım bölümü {i} [tek]die Instandhaltungsabteilung {f}
bakım durumu {i} der Pflegezustand {m}
bakım emekliliği {i} die Fürsorgerente {f}
bakım evi {i} das Pflegeheim {n}
bakım gerektirmeyen {s} wartungsfrei {adj}
bakım gideri {i} der Erhaltungsaufwand {m}
bakım gideri {ç} die Wartungskosten {pl}
bakım giderleri {ç} die Unterhaltungskosten {pl}
bakım hizmeti {i} der Pflegedienst {m}
bakım hukuku {i} [huk]das Pflegerecht {n}
bakım işleri {ç} die Erhaltungsarbeiten {pl}
bakım istemeyen {s} wartungsfrei {adj}
bakım kalitesi {i} die Pflegequalität {f}
bakım kesimi {i} der Pflegehieb {m}
bakım kılavuzu {i} die Behandlungsvorschrift {f}
bakım kılavuzu {i} die Wartungsvorschrift {f}
bakım kursu {i} der Pflegekurs {m}
bakım masrafı {i} die Fürsorgelast {f}
bakım masrafları {ç} die Unterhaltskosten {pl}
bakım modeli {i} das Pflegemodell {n}
bakım önerisi {i} das Pflegeangebot {n}
bakım organizasyonu {i} die Pflegeorganisation {f}
bakım parası {i} das Pflegegeld {n}
bakım personeli {i} die Pflegekraft {f}
bakım personeli {i} [hek]das Pflegepersonal {n}
bakım planlanması {i} die Pflegeplanung {f}
bakım problemleri {ç} die Pflegeprobleme {pl}
bakım raporu {i} der Pflegebericht {m}
bakım sigortası {i} die Pflegekasse {f}
bakım sigortası {i} die Pflegeversicherung {f}
bakım sigortası yasası {i} das Pflegeversicherungsgesetz {n}
bakım sözleşmesi {i} der Pflegevertrag {m}
bakım taslağı {i} das Pflegekonzept {n}
bakım teklifi {i} das Pflegeangebot {n}
bakım ücret tabanı {i} die Pflegesatzbasis {f}
bakım uygulaması {i} die Pflegemaßnahme {f}
bakım ve onarım {i} die Erhaltung {f}
bakım ve onarım {i} die Instandhaltung {f}
bakım ve onarım bölümü müdürü {allg} Leiter der Instandhaltungsabteilung {allg}
bakım ve onarım durumu {i} der Erhaltungszustand {m}
bakım ve onarım giderleri {i} der Instandhaltungsaufwand {m}
bakım ve onarım harcamaları {allg} Aufwendungen und Instandhaltung {allg}
bakım ve onarım işleri {ç} die Instandhaltungsarbeiten {pl}
bakım ve onarım karşılığı {i} die Instandhaltungskostensrücklage {f}
bakım ve onarım maliyeti {ç} die Instandhaltungskosten {pl}
bakım ve onarım sözleşmesi {i} der Instandhaltungsauftrag {m}
bakım yapma {i} die Instandhaltung {f}
bakım yatağı {i} das Pflegebett {n}
bakım yükümlülüğü {i} die Fürsorgepflicht {f}
bakım yurdu {i} das Pflegeheim {n}
bakım yurdunda kalan kimse {i} der Pfründner {m}
bakıma ait {s} pflegerisch {adj}
bakıma almak {v} [den]kielholen {v}
bakıma ihtiyacı olan {s} schonungsbedürftig {adj}
bakıma muhtaç {adv} pflegebedürftig {adv}
bakıma muhtaç {s} unversorgt {adj}
bakıma muhtaç hasta {i} der Pflegefall {m}
bakıma muhtaçlık {i} die Pflegebedürftigkeit {f}
bakıma verilen çocuk {i} der Pflegebefohlene {m}
bakıma yardımcı malzemeler {i} das Pflegehilfsmittel {n}
Indirekte Treffer
acil bakım {i} die Not-Wartung {f}
acil bakım {i} die Eilwartung {f}
acil bakım {i} [hek]die Notfallversorgung {f}
arıza giderici bakım {allg} fehlerbehebende Wartung {allg}
bakım anamnezi {i} die Pflegeanamnese {f}
bakım anlaşması {i} der Pflegevertrag {m}
bakım bloku {i} der Pflegeblock {m}
bakım bölümü {i} [tek]die Instandhaltungsabteilung {f}
bakım durumu {i} der Pflegezustand {m}
bakım emekliliği {i} die Fürsorgerente {f}
bakım evi {i} das Pflegeheim {n}
bakım gerektirmeyen {s} wartungsfrei {adj}
bakım gideri {ç} die Wartungskosten {pl}
bakım gideri {i} der Erhaltungsaufwand {m}
bakım giderleri {ç} die Unterhaltungskosten {pl}
bakım hizmeti {i} der Pflegedienst {m}
bakım hukuku {i} [huk]das Pflegerecht {n}
bakım işleri {ç} die Erhaltungsarbeiten {pl}
bakım istemeyen {s} wartungsfrei {adj}
bakım kalitesi {i} die Pflegequalität {f}
bakım kesimi {i} der Pflegehieb {m}
bakım kılavuzu {i} die Wartungsvorschrift {f}
bakım kılavuzu {i} die Behandlungsvorschrift {f}
bakım kursu {i} der Pflegekurs {m}
bakım masrafı {i} die Fürsorgelast {f}
bakım masrafları {ç} die Unterhaltskosten {pl}
bakım modeli {i} das Pflegemodell {n}
bakım önerisi {i} das Pflegeangebot {n}
bakım organizasyonu {i} die Pflegeorganisation {f}
bakım parası {i} das Pflegegeld {n}
bakım personeli {i} [hek]das Pflegepersonal {n}
bakım personeli {i} die Pflegekraft {f}
bakım planlanması {i} die Pflegeplanung {f}
bakım problemleri {ç} die Pflegeprobleme {pl}
bakım raporu {i} der Pflegebericht {m}
bakım sigortası {i} die Pflegeversicherung {f}
bakım sigortası {i} die Pflegekasse {f}
bakım sigortası yasası {i} das Pflegeversicherungsgesetz {n}
bakım sözleşmesi {i} der Pflegevertrag {m}
bakım taslağı {i} das Pflegekonzept {n}
bakım teklifi {i} das Pflegeangebot {n}
bakım ücret tabanı {i} die Pflegesatzbasis {f}
bakım uygulaması {i} die Pflegemaßnahme {f}
bakım ve onarım {i} die Instandhaltung {f}
bakım ve onarım {i} die Erhaltung {f}
bakım ve onarım bölümü müdürü {allg} Leiter der Instandhaltungsabteilung {allg}
bakım ve onarım durumu {i} der Erhaltungszustand {m}
bakım ve onarım giderleri {i} der Instandhaltungsaufwand {m}
bakım ve onarım harcamaları {allg} Aufwendungen und Instandhaltung {allg}
bakım ve onarım işleri {ç} die Instandhaltungsarbeiten {pl}
bakım ve onarım karşılığı {i} die Instandhaltungskostensrücklage {f}
bakım ve onarım maliyeti {ç} die Instandhaltungskosten {pl}
bakım ve onarım sözleşmesi {i} der Instandhaltungsauftrag {m}
bakım yapma {i} die Instandhaltung {f}
bakım yatağı {i} das Pflegebett {n}
bakım yükümlülüğü {i} die Fürsorgepflicht {f}
bakım yurdu {i} das Pflegeheim {n}
bakım yurdunda kalan kimse {i} der Pfründner {m}
bebek bakım yurdu {i} das Säuglingsheim {n}
çocuk bakım parası {i} das Kindererziehungsgeld {n}
çocuk bakım parası {i} das Erziehungsgeld {n}
dikkatle bakım {i} die Betreuung {f}
diş bakım sakızı {i} die Zahnpflegekaugummi {f}