TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
işçiler {i} die Arbeiterschaft {f}
işçiler {ç} die Arbeitskräfte {pl}
işçiler için federal sigorta kurumu {i} die BfA {f}
işçiler için federal sigorta kurumu {i} die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte {f}
işçiler için hayat sigortası {allg} Lebensversicherung für Arbeitnehmer {allg}
işçilerde emekli olunacak yaş {allg} rentenfähiges Alter {allg}
işçilere ait sosyal sigortalar kurumu {i} die Landesversicherungsanstalt {f}
işçilere yeri bulmak {fi} Arbeitskräfte vermitteln {v}
işçileri başka işlere koymak yerleştirmek {fi} Arbeitskräfte umsetzen {v}
işçileri başka işlere yerleştirmek {fi} Arbeitskräfte umsetzen {v}
işçileri temsil eden kuruluşlar {ç} die Sozialpartner {pl}
işçilerin dolaşım serbestisi {allg} Freizügigkeit der Arbeitnehmer {allg}
işçilerin iştirakı {allg} Beteiligung der Arbeitnehmer {allg}
işçilerin katılımı {allg} Beteiligung der Arbeitnehmer {allg}
işçilerin korunması {i} die Arbeiterfürsorge {f}
işçilerin korunması {i} der Arbeiterschutz {m}
işçilerin özyönetimi {i} die Arbeiterselbstverwaltung {f}
işçilerin yönetime katılması {allg} Mitbestimmung der Arbeitnehmer {allg}
Indirekte Treffer
işçiler için federal sigorta kurumu {i} die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte {f}
işçiler için federal sigorta kurumu {i} die BfA {f}
işçiler için hayat sigortası {allg} Lebensversicherung für Arbeitnehmer {allg}
işveren ve işçiler arasındaki ilişkiler {allg} Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern {allg}
işveren ve işçiler arasındaki ilişkiler {allg} Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmer {allg}
işyerinde çalışan tüm işçiler {ç} die Werkleute {pl}
kaba inşaat çatısı yerleştirildiğinde yapılan işçiler arasındaki eğlence {i} das Richtfest {n}