TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
koşulları bildirmek {allg} Bedingungen angeben {allg}
koşulları bildirmek {allg} Bedingungen nennen {allg}
koşulları yerine getirmek {allg} Bedingungen erfüllen {allg}
Indirekte Treffer
abone koşulları {ç} die Abonnementbedingungen {pl}
abone koşulları {ç} die Bezugsbedingungen {pl}
barış anlaşması koşulları {ç} die Friedensartikel {pl}
barış koşulları {ç} die Friedensbedingungen {pl}
borç alma koşulları {ç} die Anleihebedingungen {pl}
borç alma koşulları {i} die Anleiheausstattung {f}
borçlanma koşulları {ç} die Anleihebedingungen {pl}
borçlanma koşulları {i} die Anleiheausstattung {f}
çalışma koşulları {i} der Manteltarif {m}
çalışma koşulları {ç} die Arbeitsbedingungen {pl}
dava koşulları {i} die Prozesshandlungsvoraussetzung {f}
değiştirme koşulları {ç} [tic]die Austauschbedingungen {pl}
elverişli pazar koşulları {allg} günstige Marktverhältnisse {allg}
elverişli piyasa koşulları {allg} günstige Marktverhältnisse {allg}
emisyon koşulları {ç} die Ausgabebedingungen {pl}
genel servis koşulları {allg} allgemeine Lieferbedingungen {allg}
genel teslim koşulları {allg} allgemeine Lieferbedingungen {allg}
görüş koşulları {ç} die Sichtverhältnisse {pl}
hava koşulları {i} die Witterungsverhältnisse {f}
hava koşulları {i} die Wetterlage {f}
ihale koşulları {ç} die Ausschreibungsbedingungen {pl}
ihracat koşulları {ç} die Ausfuhrbestimmungen {pl}
iklim koşulları {i} [coğ]die Klimabedingungen {f}
koşulları {ç} die Geschäftsbedingungen {pl}
işe alınma koşulları {ç} die Anstellungsbedingungen {pl}
işe alınma koşulları {ç} die Einstellungsbedingungen {pl}
itfa koşulları {ç} die Abzahlungsbedingungen {pl}
ithalat koşulları {ç} die Einfuhrbestimmungen {pl}
kabul edilebilirlik koşulları {ç} [huk]die Zulässigkeitsvoraussetzungen {pl}
kiralama koşulları {ç} die Mietbedingungen {pl}
koşulları bildirmek {allg} Bedingungen angeben {allg}
koşulları bildirmek {allg} Bedingungen nennen {allg}
koşulları yerine getirmek {allg} Bedingungen erfüllen {allg}
kredi koşulları {ç} die Kreditkonditionen {pl}
kredi koşulları {ç} die Kreditbedingungen {pl}
mübadele koşulları {ç} die Austauschrelationen {pl}
mübadele koşulları {ç} die Austauschbedingungen {pl}
mukavele koşulları {i} die Geschäftsbedingungen {f}
nakliye koşulları {ç} die Beförderungsbedingungen {pl}
ödeme koşulları {ç} [tic]die Zahlungskonditionen {pl}
olumsuz çevre koşulları nedeniyle zarar gören {s} milieugeschädigt {adj}
pazar koşulları {ç} die Marktverhältnisse {pl}
pazar koşulları {ç} die Marktbedingungen {pl}
pazarlama koşulları {ç} die Absatzbedingungen {pl}
peşin para ödeme koşulları {ç} die Barzahlungsbedingungen {pl}
piyasa koşulları {ç} die Marktverhältnisse {pl}
satış koşulları {ç} die Absatzbedingungen {pl}
servis koşulları {ç} die Lieferbedingungen {pl}
taksitle ödeme koşulları {ç} die Abzahlungsbedingungen {pl}
taşıma koşulları {i} die Frachtbedingungen {f}
taşıma koşulları {ç} die Beförderungsbedingungen {pl}
teslim koşulları {ç} die Lieferungsbedingungen {pl}
teslim koşulları {ç} die Lieferbedingungen {pl}
teslim ve ödeme koşulları {ç} die Lieferungs- und Zahlungsbedingungen {pl}
trampa koşulları {ç} die Austauschrelationen {pl}
trampa koşulları {ç} die Austauschbedingungen {pl}
ulaştırma koşulları {ç} die Lieferbedingungen {pl}
ulaştırma koşulları {ç} die Beförderungsbedingungen {pl}
uygulama koşulları {ç} die Durchführungsbedingungen {pl}
uygun ödeme koşulları {allg} [tic]kulante Zahlungsbedingungen {allg}
yargılama koşulları {i} die Prozesshandlungsvoraussetzung {f}
yaşam koşulları {ç} die Lebensverhältnisse {pl}
yaşam koşulları {ç} die Lebensbedingungen {pl}
yatırım koşulları {ç} die Investitionsbedingungen {pl}
yatırım koşulları {ç} die Anlagebedingungen {pl}
yük taşıma koşulları {ç} die Frachtbedingungen {pl}