TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
kullanım {i} die Anwendung {f}
kullanım {i} die Benutzung {f}
kullanım {i} der Gebrauch {m}
kullanım {i} die Nutzung {f}
kullanım {i} [mat]der Umfang {m}
kullanım {i} der Umgang {m}
kullanım {i} die Verfügung {f}
kullanım {i} die Verwendung {f}
kullanım alanı {i} das Anwendungsgebiet {n}
kullanım alanı {i} die Nutzfläche {f}
kullanım amacı {i} die Bestimmung {f}
kullanım amacı {i} der Verwendungszweck {m}
kullanım cetveli {i} die Gebrauchstafel {f}
kullanım çizelgesi {i} die Gebrauchstafel {f}
kullanım değeri {i} der Gebrauchswert {m}
kullanım dili {allg} formale Sprache {allg}
kullanım dışı {allg} außer Gebrauch {allg}
kullanım dışı {s} obsolet {adj}
kullanım dışı olan gemi {i} der Lieger {m}
kullanım eşyaları {ç} die Gebrauchsgegenstände {pl}
kullanım eşyası {i} der Gebrauchsartikel {m}
kullanım hakkı {i} das Benutzungsrecht {n}
kullanım için başvuru {i} die Gebrauchsanmeldung {f}
kullanım imkanı {i} die Verwendungsmöglichkeit {f}
kullanım kılavuzu {i} die Bedienungsanleitung {f}
kullanım kılavuzu {i} das Benutzerhandbuch {n}
kullanım kılavuzu {i} die Gebrauchsanleitung {f}
kullanım kılavuzu {i} die Gebrauchsanweisung {f}
kullanım kılavuzu {i} das Handbuch {n}
kullanım kolaylığı {i} die Benutzerfreundlichkeit {f}
kullanım malı üreticisi {i} der Gebrauchsgüterhersteller {m}
kullanım malları {ç} die Gebrauchsgüter {pl}
kullanım malları sanayii {i} die Gebrauchsgüterindustrie {f}
kullanım ömeği {i} das Gebrauchsmuster {n}
kullanım örneği {i} das Anwendungsbeispiel {n}
kullanım örneği {i} das Gebrauchsmuster {n}
kullanım süresi {i} die Anwendungsdauer {f}
kullanım tarifesi {i} die Gebrauchsanweisung {f}
kullanım ücreti {i} die Benutzungsgebühr {f}
kullanım ve aşınma {i} die Gebrauchsabnutzung {f}
kullanım yararı {i} der Gebrauchsvorteil {m}
kullanım yetkisi olmak {itr} disponieren {itr}
kullanıma açma {i} die Inbetriebnahme {f}
kullanıma açma {i} die Inbetriebsetzung {f}
kullanıma açmak {fi} freigeben {v}
kullanıma hazır {s} gebrauchsfertig {adj}
kullanıma hazır {s} überschüssig {adj}
kullanıma izin vermeden önce yapılan kontrol {i} die Gebrauchsabnahme {f}
kullanıma uygun hale getirmek {fi} herrichten {v}
kullanıma uygun olmama {i} die Unhandlichkeit {f}
kullanıma uygun olmayan {s} unhandlich {adj}
kullanımda olmamak {itr} veralten {itr}
kullanımda tasarruflu {allg} sparsam im Gebrauch {allg}
kullanımdan kaldırılmış {s} obsolet {adj}
kullanımdan kalkmak {fi} veralten {v}
kullanımı {i} der Benutzer {m}
kullanımı {i} die Benutzerin {f}
kullanımı kolay {s} handlich {adj}
kullanımı pratik olmayan {s} unpraktisch {adj}
kullanımını değiştirme {i} die Umfunktionierung {f}
Indirekte Treffer
amaca uygun kullanım {allg} bestimmungsgemäßer Gebrauch {allg}
aşırı kullanım {i} der Raubbau {m}
bir gayri menkulün verasetle doğan kullanım hakkı {i} [huk]die Erbpacht {f}
dayanıklı kullanım malları {allg} langlebige Gebrauchsgüter {allg}
geminin yük yükleme kullanım alanı ölçü birimi {i} [den]die Nettoregistertonne {f}
genel kullanım {i} der Gemeingebrauch {m}
gizli oy kullanım hakkı {allg} [huk]geheimes Wahlrecht {allg}
haksız kullanım {allg} missbräuchliche Verwendung {allg}
hatalı kullanım {i} die Gebrauchsverletzung {f}
içilemeyen kullanım suyu {i} das Brauchwasser {n}
kanuna aykırı kullanım {allg} widerrechtlicher Gebrauch {allg}
kapasite kullanım oranı {i} der Kapazitätsauslastungsgrad {m}
kapasite kullanım oranı {i} der Beschäftigungsgrad {m}
kapasite kullanım oranı {i} der Ausnutzungsgrad {m}
kişisel kullanım {i} die Eigennutzung {f}
kişisel kullanım {i} der Eigengebrauch {m}
kullanım alanı {i} das Anwendungsgebiet {n}
kullanım alanı {i} die Nutzfläche {f}
kullanım amacı {i} der Verwendungszweck {m}
kullanım amacı {i} die Bestimmung {f}
kullanım cetveli {i} die Gebrauchstafel {f}
kullanım çizelgesi {i} die Gebrauchstafel {f}
kullanım değeri {i} der Gebrauchswert {m}
kullanım dili {allg} formale Sprache {allg}
kullanım dışı {s} obsolet {adj}
kullanım dışı {allg} außer Gebrauch {allg}
kullanım dışı olan gemi {i} der Lieger {m}
kullanım eşyaları {ç} die Gebrauchsgegenstände {pl}
kullanım eşyası {i} der Gebrauchsartikel {m}
kullanım hakkı {i} das Benutzungsrecht {n}
kullanım için başvuru {i} die Gebrauchsanmeldung {f}
kullanım imkanı {i} die Verwendungsmöglichkeit {f}
kullanım kılavuzu {i} die Gebrauchsanweisung {f}
kullanım kılavuzu {i} die Gebrauchsanleitung {f}
kullanım kılavuzu {i} das Benutzerhandbuch {n}
kullanım kılavuzu {i} die Bedienungsanleitung {f}
kullanım kılavuzu {i} das Handbuch {n}
kullanım kolaylığı {i} die Benutzerfreundlichkeit {f}
kullanım malı üreticisi {i} der Gebrauchsgüterhersteller {m}
kullanım malları {ç} die Gebrauchsgüter {pl}
kullanım malları sanayii {i} die Gebrauchsgüterindustrie {f}
kullanım ömeği {i} das Gebrauchsmuster {n}
kullanım örneği {i} das Gebrauchsmuster {n}
kullanım örneği {i} das Anwendungsbeispiel {n}
kullanım süresi {i} die Anwendungsdauer {f}
kullanım tarifesi {i} die Gebrauchsanweisung {f}
kullanım ücreti {i} die Benutzungsgebühr {f}
kullanım ve aşınma {i} die Gebrauchsabnutzung {f}
kullanım yararı {i} der Gebrauchsvorteil {m}
kullanım yetkisi olmak {itr} disponieren {itr}
malzeme kullanım fişi {i} der Materialauszug {m}
malzeme kullanım maliyeti {ç} die Materialeinstandskosten {pl}
ortak kullanım {i} die Mitbenutzung {f}
ortak kullanım hakkı {i} das Mitbenutzungsrecht {n}
öz kullanım {i} die Eigennutzung {f}
özel kullanım için {allg} zum persönlichen Gebrauch {allg}
özel kullanım için {allg} für den eigenen Gebrauch {allg}
program kullanım yüzeyi {i} [biliş]die Benutzeroberfläche {f}
şahsi kullanım {i} der Eigenverbrauch {m}
son kullanım tarihi {i} das Haltbarkeitsdatum {n}
teknik kullanım malları {allg} technische Gebrauchsgüter {allg}
uzun ömürlü kullanım malları {allg} langlebige Gebrauchsgüter {allg}