TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
sözcük {i} [dilb]die Vokabel {f}
sözcük {i} [dilb]das Wort {n}
sözcük anlamı {i} der Wortsinn {m}
sözcük anlamı üzerinde çok önemle duran kişi {i} der Wortklauber {m}
sözcük anlamı üzerinde çok önemle durma {i} die Wortklauberei {f}
sözcük dağarcığı {i} der Wortschatz {m}
sözcük dizini {i} das Wortregister {n}
sözcük ikileme {i} [dilb]die Wortwiederholung {f}
sözcük kısaltması {i} das Kurzwort {n}
sözcük kökenlerini araştıran dilbilimci {i} [dilb]der Etymologe {m}
sözcük kökü {i} die Basis {f}
sözcük listesi {i} das Glossar {n}
sözcük oyunu {i} der Calembour {m}
sözcük oyunu {i} das Wortspiel {n}
sözcük oyunu {i} der Wortwitz {m}
sözcük sınavı {i} der Vokabeltest {m}
sözcük sırası {i} [dilb]die Wortfolge {f}
sözcük sırası {i} die Wortstellung {f}
sözcük sözcük {allg} Wort für Wort {allg}
sözcük türü {i} die Wortart {f}
sözcük uzunluğu {i} die Wortlänge {f}
sözcük ve kavramların alfabetik listesi {i} die Konkordanz {f}
sözcük veya hecenin ilk sesi {i} [dilb]der Anlaut {m}
sözcükbilim {i} die Lexikologie {f}
sözcükleri art arda kullanma {i} [dilb]die Reduplikation {f}
sözcükleri yerinde kullanamama {i} [hek]die Paraphasie {f}
sözcüklerin cinsi {i} [dilb]das Genus {n}
sözcüklerin kökenini araştıran bilim {i} [dilb]die Etymologie {f}
Indirekte Treffer
anahtar sözcük {i} das Schlüsselwort {n}
anahtar sözcük {i} [biliş]der Code {m}
aşırılık belirten sözcük {i} der Blitz {m}
benzer anlamlı sözcük {i} das Synonym {n}
bileşik sözcük {i} [dilb]das Kompositum {n}
bu sözcük küçük yazılır {allg} dieses Wort wird kleingeschrieben {allg}
çekilebilir sözcük {i} [dilb]das Nennwort {n}
çekimsiz sözcük {i} [dilb]die Partikel {f}
çeviri sözcük {i} die Lehnübersetzung {f}
eşanlamlı sözcük {i} das Synonym {n}
eşanlamlı sözcük {allg} sinnverwandtes Wort {allg}
ismin cinsiyetini belirten sözcük {i} [dilb]der Artikel {m}
kötü anlamlı sözcük {i} [dilb]das Pejorativum {n}
maddebaşı sözcük {i} das Stichwort {n}
sayısal sözcük {allg} numerisches Wort {allg}
sözcük anlamı {i} der Wortsinn {m}
sözcük anlamı üzerinde çok önemle duran kişi {i} der Wortklauber {m}
sözcük anlamı üzerinde çok önemle durma {i} die Wortklauberei {f}
sözcük dağarcığı {i} der Wortschatz {m}
sözcük dizini {i} das Wortregister {n}
sözcük ikileme {i} [dilb]die Wortwiederholung {f}
sözcük kısaltması {i} das Kurzwort {n}
sözcük kökenlerini araştıran dilbilimci {i} [dilb]der Etymologe {m}
sözcük kökü {i} die Basis {f}
sözcük listesi {i} das Glossar {n}
sözcük oyunu {i} der Wortwitz {m}
sözcük oyunu {i} das Wortspiel {n}
sözcük oyunu {i} der Calembour {m}
sözcük sınavı {i} der Vokabeltest {m}
sözcük sırası {i} die Wortstellung {f}
sözcük sırası {i} [dilb]die Wortfolge {f}
sözcük sözcük {allg} Wort für Wort {allg}
sözcük türü {i} die Wortart {f}
sözcük uzunluğu {i} die Wortlänge {f}
sözcük ve kavramların alfabetik listesi {i} die Konkordanz {f}
sözcük veya hecenin ilk sesi {i} [dilb]der Anlaut {m}
temel sözcük bilgisi {i} der Grundwortschatz {m}
türemiş sözcük {i} [dilb]das Derivat {n}
türetilmiş sözcük {i} [dilb]das Derivat {n}
türetilmiş sözcük {allg} [dilb]abgeleitetes Wort {allg}
uydurma sözcük {i} das Kunstwort {n}
uygun sözcük {allg} passendes Wort {allg}
yabancı dilde sözcük öğrenmek {allg} Vokabeln lernen {allg}
yabancı kökenli yerleşik sözcük {i} [dilb]das Lehnwort {n}
yabancı sözcük {i} das Fremdwort {n}
yapay sözcük {i} das Kunstwort {n}
yeni türetilen sözcük {i} der Neologismus {m}
zamanla anlamı olumsuz şekilde değişen sözcük {i} [dilb]das Pejorativum {n}
zamir gibi çekilebilen sözcük {i} [dilb]das Nomen {n}