TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
yönü çevrilmiş anten {i} die Richtantenne {f}
yönü değişken manyetik alan {i} [fiz]das Drehfeld {n}
yönü değiştirilebilen anten {i} die Richtantenne {f}
yönünde {a} entgegen {a}
yönünde {öt} entlang {prp}
yönünde {a} gegen {a}
yönünde gitmek {fi} entlanggehen {v}
yönünden {öt} entlang {prp}
yönü belirleyebilmek {fi} zurechtfinden {v}
yönü belirleyememek {allg} nicht zurechtfinden können {allg}
yönü degiştirmek {fi} ableiten {v}
yönü değiştirmek {fi} abbeugen {v}
yönü değiştirmek {fi} abbiegen {v}
yönü değiştirmek {fi} ableiten {v}
yönü değiştirmek {fi} ablenken {v}
yönü değiştirmek {fi} umlegen {v}
yönü saptırmak {v} brechen {v}
yönü tayin etmek {fi} anpeilen {v}
Indirekte Treffer
akım yönü {i} die Stromrichtung {f}
akım yönü {i} der Stromlauf {m}
akım yönü değiştirici {i} [elek]der Kommutator {m}
akıntı yönü {i} der Stromlauf {m}
akış yönü {i} die Ablaufrichtung {f}
akış yönü {i} die Strömungsrichtung {f}
ateş yönü {i} die Schusslinie {f}
belirli bir yönü olmayan {s} richtungslos {adj}
damar yönü {i} das Streichen {n}
dönme yönü {i} der Drehsinn {m}
dönme yönü {i} die Drehrichtung {f}
dönme yönü tersine işletme {i} [tek]die Umsteuerung {f}
gidiş yönü {i} die Route {f}
gidiş yönü {i} die Fahrtrichtung {f}
hareket yönü {i} die Bewegungsrichtung {f}
kuvvet yönü {i} die Kraftrichtung {f}
kuzey yönü {i} die Nordpolrichtung {f}
nişan alma yönü {i} die Schusslinie {f}
rüzgar yönü {i} die Windrichtung {f}
saç yönü {i} der Strich {m}
sinyal yönü yakalayıcı anten {i} die Peilantenne {f}
tabaka yönü {i} das Streichen {n}
uçuş yönü {i} die Flugrichtung {f}
uzama yönü {i} die Streichrichtung {f}
yönü çevrilmiş anten {i} die Richtantenne {f}
yönü değişken manyetik alan {i} [fiz]das Drehfeld {n}
yönü değiştirilebilen anten {i} die Richtantenne {f}