TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
yazarı bilinmeyen {s} anonym {adj}
yazarın toplu yazıları {i} das Parergon {n}
yazarın ücreti {i} das Autorenhonorar {n}
yazarın yüzdesi {i} das Autorenhonorar {n}
Indirekte Treffer
başmakale yazarı {i} der Leitartikelverfasser {m}
bilimsel değeri olmayan kitap yazarı {i} der Kompilator {m}
bir kitabın yazarı tarafından bastırılıp dağıtılması {i} der Selbstverlag {m}
dedikodu yazarı {i} der Klatschreporter {m}
dedikodu yazarı {i} der Klatschkolumnist {m}
deneme yazarı {i} [ed]der Essayist {m}
dram yazarı {i} der Dramatiker {m}
Fabl yazarı {i} der Fabeldichter {m}
gazete yazarı {i} der Zeitungsredakteur {m}
gazete yazarı {i} der Publizist {m}
gazete yazarı {i} der Journalist {m}
hiciv yazarı {i} der Pasquillant {m}
hiciv yazarı {i} der Pamphletist {m}
hikaye yazarı {i} der Novellist {m}
köşe yazarı {i} der Kolumnist {m}
kültür sayfası yazarı {i} der Feuilletonist {m}
mizah yazarı {i} der Humorist {m}
nesir yazarı {i} der Prosaist {m}
operet libretosu yazarı {i} [müz]der Librettist {m}
oyun yazarı {i} [tiy]der Bühnenautor {m}
oyun yazarı {i} die Dramatikerin {f}
oyun yazarı {i} der Dramatiker {m}
oyun yazarı {i} [tiy]der Bühnendichter {m}
piyes yazarı {i} [tiy]der Bühnendichter {m}
piyes yazarı {i} [tiy]der Bühnenautor {m}
piyes yazarı {i} der Stückeschreiber {m}
radyo oyunu yazarı {i} der Stückeschreiber {m}
reklam metni yazarı {i} der Werbetexter {m}
reklam metni yazarı {i} [müz]der Texter {m}
roman yazarı {i} der Novellist {m}
roman yazarı {i} der Romanschriftsteller {m}
roman yazarı {i} die Romanschreiberin {f}
roman yazarı {i} der Romanschreiber {m}
roman yazarı {i} der Romancier {m}
roman yazarı {i} die Romanschriftstellerin {f}
şarkı sözü yazarı {i} [müz]der Texter {m}
senaryo yazarı {i} der Filmemacher {m}
söz yazarı {i} [müz]der Texter {m}
sözlük yazarı {i} der Lexikograf {m}
tarih yazarı {i} der Chronist {m}
tarih yazarı {i} der Historiograf {m}
tarih yazarı {i} der Geschichtsschreiber {m}
tiyatro eseri yazarı {i} [tiy]der Bühnenschriftsteller {m}
tiyatro yazarı {i} [tiy]der Bühnendichter {m}
tiyatro yazarı {i} [tiy]der Bühnenautor {m}
tiyatro yazarı {i} [tiy]der Theaterdichter {m}
trajedi yazarı {i} [ed]der Tragödiendichter {m}
trajedi yazarı {i} der Tragiker {m}
yazarı bilinmeyen {s} anonym {adj}
yergi yazarı {i} der Pasquillant {m}