DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
gelegen {adj} bulunan {s}
gelegen {adj} değerli {s}
gelegen {a} elverişli {a}
gelegen {a} konumlu {a}
gelegen {adj} münasip {s}
gelegen {adj} önemli {s}
gelegen {adj} uygun {s}
gelegen {adj} yakın olan {s}
gelegen {adj} yerinde {s}
gelegen {adj} [Geo]kain {s}
die Gelegenheit {f} fırsat {i}
die Gelegenheit {f} olanak {i}
die Gelegenheit {f} şans {i}
die Gelegenheit {f} sıra {i}
die Gelegenheit {f} tesadüf {i}
die Gelegenheit {f} vesile {i}
Gelegenheit geben {allg} fırsat vermek {allg}
die Gelegenheitsarbeit {f} geçici çalışma {i}
die Gelegenheitsarbeit {f} geçici {i}
der Gelegenheitsarbeiter {m} aylakçı {i}
der Gelegenheitsarbeiter {m} geçici işçi {i}
die Gelegenheitsarbeiterin {f} aylakçı {i}
die Gelegenheitsarbeiterin {f} geçici işçi {i}
die Gelegenheitsbeschäftigung {f} geçici istihdam {i}
die Gelegenheitsgesellschaft {f} fırsat ortaklığı {i}
die Gelegenheitsgesellschaft {f} ortak girişim {i}
die Gelegenheitsgesellschaft {f} ortaklık {i}
der Gelegenheitskauf {m} fırsat satın alımı {i}
der Gelegenheitskauf {m} kelepir {i}
der Gelegenheitskauf {m} kelepir olarak satın alma {i}
der Gelegenheitskauf {m} okazyon {i}
der Gelegenheitskunde {m} fırsat arayan müşteri {i}
der Gelegenheitskunde {m} fırsat kollayan müşteri {i}
der Gelegenheitspreis {m} fırsat fiyatı {i}
der Gelegenheitsspediteur {m} özel taşıyıcı {i}
der Gelegenheitstäter {m} fırsat bulup suç işleyen fail {i}
die Gelegenheitstäterin {f} fırsat bulup suç işleyen fail {i}
gelegentlich {adj} ara sıra {s}
gelegentlich {allg} arasıra {allg}
gelegentlich {adj} bazen {s}
gelegentlich {allg} bazen bazen {allg}
gelegentlich {allg} bazı bazı {allg}
gelegentlich {a} dolayısıyla {a}
gelegentlich {allg} kimi zaman {allg}
gelegentlich {a} münasebetiyle {a}
gelegentlich {adj} nadir {s}
gelegentlich {adj} nadiren {s}
gelegentlich {a} tesadüfi {a}
gelegentlich {a} vesilesiyle {a}
gelegentliche Beschäftigung {allg} arada sırada çalışma {allg}
gelegentliche Beschäftigung {allg} arada sırada çalıştırma {allg}
gelegentliche Beschäftigung {allg} fırsat olduğunda çalışma {allg}
gelegentliche Beschäftigung {allg} fırsat olduğunda çalıştırma {allg}
gelegentlicher Kunde {allg} fırsatçı müşteri {allg}
Indirekte Treffer
am Wald gelegen {allg} ormana yakın olan {allg}
daran ist mir viel gelegen {allg} buna çok önem veriyorum {allg}
es kommt mir gelegen {allg} benim işime gelir {allg}
etwas kommt jemandem gelegen {allg} işine gelmek {allg}
etwas kommt jemandem gelegen {allg} hesabına uymak {allg}
hoch gelegen {adj} yüksekte olan {s}
hoch gelegen {adj} deniz seviyesi üzerinde {s}