TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
önceki {allg} das Vorausgegangene {allg}
önceki {s} ehemalig {adj}
önceki {s} früher {adj}
önceki {s} letzt {adj}
önceki {allg} vorangegangen {allg}
önceki {s} vorangehend {adj}
önceki {s} vorausgehend {adj}
önceki {s} vorhergehend {adj}
önceki {s} vorig {adj}
önceki {s} vormalig {adj}
önceki anlaşma {i} die Vorherige Abmachung {f}
önceki bir tarihi atmak {fi} vorausdatieren {v}
önceki boyut {allg} [biliş]maximieren {allg}
önceki cuma {allg} letzten Freitag {allg}
önceki dönemi de kapsayan {s} retroaktiv {adj}
önceki dönemi de kapsayan {s} rückwirkend {adj}
önceki gün {allg} am vorhergehenden Tag {allg}
önceki gün {i} der Countdown {m}
önceki gün {adv} ehegestern {adv}
önceki gün {adv} vorgestern {adv}
önceki günkü {s} Vorgestrig {adj}
önceki hafta {i} die Vorwoche {f}
önceki hareket {i} das Vorangegangenes Tun {n}
önceki hayatta varoluş {i} [fel]die Präexistenz {f}
önceki iyi durumunu koruyamamak {allg} in Wohlgefallen auflösen {allg}
önceki kiracı {i} der Vormieter {m}
önceki merci {i} die Vorinstanz {f}
önceki yıl {i} das Vorjahr {n}
önceki yıla ait olan {s} vorjährig {adj}
öncekinden daha kötü olma {i} der Rückfall {m}
Indirekte Treffer
asıl filmden önceki kısa oynatım {i} [sin]der Vorfilm {m}
bir önceki cümlede açıklanan ifadeyi tamamlayan {s} [dilb]konsekutiv {adj}
bir önceki gün {i} der Vortag {m}
bir önceki gün {allg} am vorangegangenen Tag {allg}
bundan önceki {s} vorherig {adj}
daha önceki gün {adv} vorvorgestern {adv}
en yaşlıdan bir önceki {fm} Zweitältester {fm}
evlenmeden önceki soyadı {i} der Mädchenname {m}
faşingden önceki pazartesi {i} der Rosenmontag {m}
her öğle önceki olan {s} vormittäglich {adj}
kötü bir şey gerçekleşmeden önceki süre {i} die Galgenfrist {f}
Noelden önceki dört pazar {i} der Advent {m}
öğleden önceki {s} vormittägig {adj}
olay önceki akşamı {i} der Vorabend {m}
olaydan önceki başka olay {i} [müz]das Präludium {n}
ölmeden önceki dini vecibeler {ç} die Sterbesakramente {pl}
önceki anlaşma {i} die Vorherige Abmachung {f}
önceki bir tarihi atmak {fi} vorausdatieren {v}
önceki boyut {allg} [biliş]maximieren {allg}
önceki cuma {allg} letzten Freitag {allg}
önceki dönemi de kapsayan {s} rückwirkend {adj}
önceki dönemi de kapsayan {s} retroaktiv {adj}
önceki gün {adv} vorgestern {adv}
önceki gün {adv} ehegestern {adv}
önceki gün {i} der Countdown {m}
önceki gün {allg} am vorhergehenden Tag {allg}
önceki günkü {s} Vorgestrig {adj}
önceki hafta {i} die Vorwoche {f}
önceki hareket {i} das Vorangegangenes Tun {n}
önceki hayatta varoluş {i} [fel]die Präexistenz {f}
önceki iyi durumunu koruyamamak {allg} in Wohlgefallen auflösen {allg}
önceki kiracı {i} der Vormieter {m}
önceki merci {i} die Vorinstanz {f}
önceki yıl {i} das Vorjahr {n}
önceki yıla ait olan {s} vorjährig {adj}
paskalya bayramından önceki Cuma {i} [din]der Karfreitag {m}
Paskalya yortusundan önceki yas haftası {i} [din]die Karwoche {f}
ruhun vücuda girmeden önceki varlığı {i} [fel]die Präexistenz {f}
sondan bir önceki {s} vorvorig {adj}
sondan bir önceki hece {i} [dilb]die Pänultima {f}