TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
başlık {i} der Aufdruck {m}
başlık {i} der Aufsatz {m}
başlık {i} die Aufschrift {f}
başlık {i} [sp]das Bonnet {n}
başlık {i} [din]die Brautgabe {f}
başlık {i} [din]das Brautgeschenk {n}
başlık {i} die Haube {f}
başlık {i} [din]das Heiratsgut {n}
başlık {i} [ask]der Helm {m}
başlık {i} [mat]die Kalotte {f}
başlık {i} das Käppchen {n}
başlık {i} die Kappe {f}
başlık {i} der Kopf {m}
başlık {i} die Kopfüberschrift {f}
başlık {i} die Rubrik {f}
başlık {i} der Titel {m}
başlık {i} [ask]der Tschako {m}
başlık {i} die Überschrift {f}
başlık {i} der Zügel {m}
başlık {allg} [bas]Highlight {allg}
başlık atma {i} die Überschreibung {f}
başlık atmak {v} rubrizieren {v}
başlık atmak {fi} überschreiben {v}
başlık bileziği {i} der Nabenring {m}
başlık deliği {i} das Nabenloch {n}
başlık koyma {i} die Überschreibung {f}
başlık koymak {v} betiteln {v}
başlık koymak {v} überschreiben {v}
başlık manşet {i} der Kopf {m}
başlık parası {i} die Ausstattung {f}
başlık parası {i} die Aussteuer {f}
başlık parası {i} die Mitgift {f}
başlık parası vermek {fi} ausstatten {v}
başlık rondelası {i} die Nabenscheibe {f}
başlık vermek {v} rubrizieren {v}
başlık vurmak {fi} aufzäumen {v}
başlık yazmak {v} überschreiben {v}
başlıkçiçeği {i} [bitk]die Helmblume {f}
başlık {allg} mit Aufdruck {allg}
başlık maymun {i} [hayb]der Kapuzineraffe {m}
başlık mektup kağıdı {allg} Briefpapier mit aufgedrucktem Firmenkopf {allg}
başlık sayfa {i} [bas]das Titelblatt {n}
başlık sayfa {i} die Titelseite {f}
Indirekte Treffer
alt başlık {i} der Untertitel {m}
ana başlık {i} [bas]der Titel {m}
başlık atma {i} die Überschreibung {f}
başlık atmak {v} rubrizieren {v}
başlık atmak {fi} überschreiben {v}
başlık bileziği {i} der Nabenring {m}
başlık deliği {i} das Nabenloch {n}
başlık koyma {i} die Überschreibung {f}
başlık koymak {v} betiteln {v}
başlık koymak {v} überschreiben {v}
başlık manşet {i} der Kopf {m}
başlık parası {i} die Mitgift {f}
başlık parası {i} die Aussteuer {f}
başlık parası {i} die Ausstattung {f}
başlık parası vermek {fi} ausstatten {v}
başlık rondelası {i} die Nabenscheibe {f}
başlık vermek {v} rubrizieren {v}
başlık vurmak {fi} aufzäumen {v}
başlık yazmak {v} überschreiben {v}
bir cins başlık {i} die Baskenmütze {f}
çelik başlık {i} die Stahlnabe {f}
fena başlık {i} der Mangelhafter Titel {m}
kısa başlık {i} [hek]die Brachyzephalie {f}
koruyucu başlık {i} der Sturzhelm {m}
koruyucu başlık {i} die Schutzhaube {f}
süslü püslü başlık {i} [bas]die Leiste {f}
tek başlık {i} [mat]die Kalotte {f}
yatarken giyilen başlık {i} die Dormeuse {f}
yüzerken takılan lastik başlık {i} die Badekappe {f}