TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
baslangıç {i} der Samen {m}
baslangıç {s} ursprünglich {adj}
başlangıç {i} [sp]der Ablauf {m}
başlangıç {i} der Anbeginn {m}
başlangıç {i} der Anbruch {m}
başlangıç {i} der Anfang {m}
başlangıç {i} die Anfangsphase {f}
başlangıç {i} die Anfangszeit {f}
başlangıç {i} der Ansatz {m}
başlangıç {i} der Antritt {m}
başlangıç {i} die Aufnahme {f}
başlangıç {i} der Auftakt {m}
başlangıç {i} der Beginn {m}
başlangıç {i} die Einführung {f}
başlangıç {i} der Eingang {m}
başlangıç {i} die Einleitung {f}
başlangıç {i} der Eintritt {m}
başlangıç {i} die Eröffnung {f}
başlangıç {i} [bitk]der Keim {m}
başlangıç {i} die Präambel {f}
başlangıç {i} die Schwelle {f}
başlangıç {i} [sp]der Start {m}
başlangıç {i} der Urbeginn {m}
başlangıç {i} der Ursprung {m}
başlangıç {i} [müz]das Vorspiel {n}
başlangıç {i} der Vorspruch {m}
başlangıç {i} das Werden {n}
başlangıç {i} der Ansatz {m}
başlangıç boylamı {i} [coğ]der Nullmeridian {m}
başlangıç değeri {i} der Anschaffungswert {m}
başlangıç dozajı {i} die Anfangsdosis {f}
başlangıç giderleri {ç} die Anlaufkosten {pl}
başlangıç halinde {adv} beginnend {adv}
başlangıç harfi {i} die Anfangsbuchstabe {f}
başlangıç hızı {i} die Anfangsgeschwindigkeit {f}
başlangıç imkansızlığı {i} die Anfängliche Unmöglichkeit {f}
başlangıç kapitali {i} [tic]das Anfangskapital {n}
başlangıç maaşı {i} das Anfangsgehalt {n}
başlangıç maçı {i} [sp]das Auftaktspiel {n}
başlangıç maddesi {i} [kim]das Edukt {n}
başlangıç mevduatı {i} das Anfangsguthaben {n}
başlangıç noktası {i} der Ansatzpunkt {m}
başlangıç noktası {i} die Ausgangsbasis {f}
başlangıç noktası {i} der Ausgangspunkt {m}
başlangıç noktası {i} der Nullpunkt {m}
başlangıç noktası {i} die Quelle {f}
başlangıç noktası {i} [sp]der Start {m}
başlangıç noktası {i} [sp]der Startplatz {m}
başlangıç noktası {i} der Ursprung {m}
başlangıç noktasma doğru geri gelen {a} retrograd {a}
başlangıç olarak {allg} fürs erste {allg}
başlangıç satışı {i} der Erstabsatz {m}
başlangıç sayfası {i} die Startseite {f}
başlangıç sermayesi {i} das Anfangsvermögen {n}
başlangıç sermayesi {i} die Einlage {f}
başlangıç sermayesi {i} das Startkapital {n}
başlangıç ücreti {i} der Anfangslohn {m}
başlangıç yapmak {allg} den Anfang machen {allg}
başlangıç yatırımları {ç} die Anfangsinvestitionen {pl}
başlangıç yeri {i} der Ausgangsort {m}
başlangıç yükü {i} die Anfangsbelastung {f}
başlangıç zorlukları {ç} die Anlaufschwierigkeiten {pl}
başlangıcı {i} die Präambel {f}
başlangıçta {allg} am Anfang {allg}
başlangıçta {allg} anfänglich {allg}
başlangıçta {adv} anfangs {adv}
başlangıçta {adv} eingangs {adv}
başlangıçta {adv} erst {adv}
başlangıçta {a} ursprünglich {a}
başlangıçta {allg} zu Anfang {allg}
başlangıçta {allg} zu Beginn {allg}
başlangıçta {adv} zuerst {adv}
başlangıçtaki {a} initial {a}
başlangıçtaki {s} primär {adj}
başlangıçtan beri {s} gleich {adj}
başlangıçtan itibaren {adv} vorweg {adv}
Indirekte Treffer
baslangıç {i} der Samen {m}
baslangıç {s} ursprünglich {adj}
başlangıç boylamı {i} [coğ]der Nullmeridian {m}
başlangıç değeri {i} der Anschaffungswert {m}
başlangıç dozajı {i} die Anfangsdosis {f}
başlangıç giderleri {ç} die Anlaufkosten {pl}
başlangıç halinde {adv} beginnend {adv}
başlangıç harfi {i} die Anfangsbuchstabe {f}
başlangıç hızı {i} die Anfangsgeschwindigkeit {f}
başlangıç imkansızlığı {i} die Anfängliche Unmöglichkeit {f}
başlangıç kapitali {i} [tic]das Anfangskapital {n}
başlangıç maaşı {i} das Anfangsgehalt {n}
başlangıç maçı {i} [sp]das Auftaktspiel {n}
başlangıç maddesi {i} [kim]das Edukt {n}
başlangıç mevduatı {i} das Anfangsguthaben {n}
başlangıç noktası {i} der Ausgangspunkt {m}
başlangıç noktası {i} [sp]der Startplatz {m}
başlangıç noktası {i} die Ausgangsbasis {f}
başlangıç noktası {i} [sp]der Start {m}
başlangıç noktası {i} der Ansatzpunkt {m}
başlangıç noktası {i} die Quelle {f}
başlangıç noktası {i} der Nullpunkt {m}
başlangıç noktası {i} der Ursprung {m}
başlangıç noktasma doğru geri gelen {a} retrograd {a}
başlangıç olarak {allg} fürs erste {allg}
başlangıç satışı {i} der Erstabsatz {m}
başlangıç sayfası {i} die Startseite {f}
başlangıç sermayesi {i} das Startkapital {n}
başlangıç sermayesi {i} die Einlage {f}
başlangıç sermayesi {i} das Anfangsvermögen {n}
başlangıç ücreti {i} der Anfangslohn {m}
başlangıç yapmak {allg} den Anfang machen {allg}
başlangıç yatırımları {ç} die Anfangsinvestitionen {pl}
başlangıç yeri {i} der Ausgangsort {m}
başlangıç yükü {i} die Anfangsbelastung {f}
başlangıç zorlukları {ç} die Anlaufschwierigkeiten {pl}
Greenwich'ten geçen başlangıç meridyeni {i} [coğ]der Nullmeridian {m}
ilk başlangıç {i} der Urgrund {m}
işe başlangıç giderleri {ç} die Anfangskosten {pl}
ithalatta başlangıç fiyatı {i} der Importmindestpreis {m}
metin başlangıc karakteri {i} das Textanfangszeichen {n}
olumsuz bir şeyi henüz başlangıç aşamasında engellemek {fi} im Keim ersticken {v}