TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
değer {i} die Achtung {f}
değer {i} die Bedeutung {f}
değer {i} der Bewertungspunkt {m}
değer {i} das Entgelt {n}
değer {i} der Gegenwert {m}
değer {i} die Geltung {f}
değer {i} der Kurs {m}
değer {i} der Nachdruck {m}
değer {i} der Preis {m}
değer {i} der Stellenwert {m}
değer {i} [tek]die Tragweite {f}
değer {i} [tic]die Valuta {f}
değer {i} der Wert {m}
değer {i} die Würde {f}
değer {s} würdig {adj}
değer analizi {i} die Wertanalyse {f}
değer artıran yatırımlar {allg} werterhöhende Anlagen {allg}
değer artış payı {i} der Mehrwertanteil {m}
değer artışı {i} der Report {m}
değer artışı {i} die Wertschöpfung {f}
değer artışı {i} [eko]die Wertsteigerung {f}
değer artışı {i} der Wertzuwachs {m}
değer artışı kazancı {allg} Gewinn aus Buchwerterhöhungen {allg}
değer artışı sigortası {i} die Mehrwertversicherung {f}
değer azalması {i} die Wertminderung {f}
değer belirleme {i} die Höherbewertung {f}
değer belirlemesi {i} die Wertbestimmung {f}
değer belirtisi {i} das Wertzeichen {n}
değer beyanı {i} der Dinar {m}
değer biçici {i} der Taxator {m}
değer biçme {i} die Abschätzung {f}
değer biçme {i} der Anschlag {m}
değer biçme {i} die Bewertung {f}
değer biçme {fi} ermessen {v}
değer biçme {i} die Schätzung {f}
değer biçme {i} die Veranschlagung {f}
değer biçmek {fi} abschätzen {v}
değer biçmek {fi} angeben {v}
değer biçmek {fi} anrechnen {v}
değer biçmek {fi} anschlagen {v}
değer biçmek {v} bestimmen {v}
değer biçmek {v} bewerten {v}
değer biçmek {fi} einschätzen {v}
değer biçmek {v} ermessen {v}
değer biçmek {v} schätzen {v}
değer biçmek {v} taxieren {v}
değer biçmek {v} veranschlagen {v}
değer biçmek {v} werten {v}
değer bilme {i} die Berechnung {f}
değer bilmezlik {i} der Undank {m}
değer bilmezlik {i} die Undankbarkeit {f}
değer değişimi {i} die Umwertung {f}
değer düşmesi {i} das Dekuvert {n}
değer düşürümü {i} die Abwertung {f}
değer gümrüğü {i} der Wertzoll {m}
değer kaybetme {i} die Ungnade {f}
değer kaybetme {i} die Wertminderung {f}
değer kaybetmek {allg} im Wert sinken {allg}
değer kaybı {i} [eko]der Wertverlust {m}
değer kaybı amortismanı {allg} Abschreibung für Wertminderung {allg}
değer kazandırmak {fi} aufwerten {v}
değer kazanma {i} [eko]die Wertsteigerung {f}
değer kazanma {i} der Wertzuwachs {m}
değer kazanmak {allg} an Wert gewinnen {allg}
değer kümesi {i} der Wertebereich {m}
değer olarak altında kalmak {fi} zurückstehen {v}
değer ölçütü {i} der Wertmesser {m}
değer tahinini {i} die Taxierung {f}
değer takdir etmek {v} bonitieren {v}
değer takdiri {i} [tic]die Bonitierung {f}
değer takdiri {i} die Höherbewertung {f}
değer takdiri {i} die Taxation {f}
değer takdiri {i} die Taxgebühr {f}
değer tespiti {i} [tic]die Bonitierung {f}
değer üretimi {i} die Wertschöpfung {f}
değer verilen {i} der Augapfel {m}
değer verilmemek {allg} am Katzentisch sitzen {allg}
değer verme {i} die Berücksichtigung {f}
değer verme {i} die Betonung {f}
değer verme {i} die Wertschätzung {f}
Indirekte Treffer
açıklanan değer {allg} erklärter Wert {allg}
açıklanan değer {allg} deklarierter Wert {allg}
amaç edinmeye değer {s} erstrebenswert {adj}
ampirik değer {i} der Erfahrungswert {m}
anılmaya değer {s} denkwürdig {adj}
anlatılmaya değer {s} erzählenswert {adj}
araştırmaya değer {s} untersuchungswert {adj}
artı değer {adv} plus {adv}
artı değer {i} der Mehrwert {m}
artı değer {i} der Pluspunkt {m}
artık değer amortismanı {allg} Abschreibung vom Restwert {allg}
arzu etmeye değer {s} wünschenswert {adj}
arzu etmeye değer {s} desiderabel {adj}
arzu etmeye değer {s} begehrenswert {adj}
asgari değer {i} das Minimum {n}
asgari değer {i} der Mindestwert {m}
asgari değer {i} der Minderwert {m}
asgari değer prensibine göre değerleme {allg} Bewertung nach dem Niederstwertprinzip {allg}
asıl değer {i} der Eckwert {m}
aşırı değer verme {i} die Überwertung {f}
aşırı değer verme {i} die Überbewertung {f}
az değer biçmek {fi} gering schätzen {v}
azami değer {i} der Höchstwert {m}
bahsetmeye değer olmamak {allg} jeder Beschreibung spotten {allg}
barometrenin gösterdiği değer {i} der Barometerstand {m}
beklenen değer {i} der Hoffnungswert {m}
beklenen değer {i} der Erwartungswert {m}
beyan edilen değer {i} der Deklarationswert {m}
bildirilen değer {allg} deklarierter Wert {allg}
bildirmeye değer {s} mitteilenswert {adj}
bilimsel değer {i} das Niveau {n}
bilmeye değer {s} wissenswert {adj}
bir değer meydana çıkaran kişi {i} der Präsentant {m}
bir şeye değer biçmek {v} bonitieren {v}
bir şeye değer biçmek {fi} angeben {v}
bir şeye değer vermek {allg} in Ehren halten {allg}
bir şeye değer vermek {allg} viel auf etw geben {allg}
bir şeyin meraklısı için taşıdığı değer {i} der Liebhaberwert {m}
birim değer bildirimi {i} der Einheitswertbescheid {m}
birine çok değer vermek {allg} auf jemanden große Stücke halten {allg}
birisine değer vermek {fi} auszeichnen {v}
birisine değer vermek {allg} jdn berücksichtigen {allg}
bitmiş mallarda değer düşürümü {allg} Abwertung auf Fertigerzeugnisse {allg}
brüt değer {i} der Bruttowert {m}
bugünkü değer {i} [tic]der Ertragswert {m}
cari değer {i} der Gegenwartswert {m}
çok değer verilen {i} der Abgott {m}
çok değer vermek {fi} werthalten {v}
çok sevmeye değer {adv} anbetungswürdig {adv}
değer analizi {i} die Wertanalyse {f}
değer artıran yatırımlar {allg} werterhöhende Anlagen {allg}
değer artış payı {i} der Mehrwertanteil {m}
değer artışı {i} die Wertschöpfung {f}
değer artışı {i} der Report {m}
değer artışı {i} der Wertzuwachs {m}
değer artışı {i} [eko]die Wertsteigerung {f}
değer artışı kazancı {allg} Gewinn aus Buchwerterhöhungen {allg}
değer artışı sigortası {i} die Mehrwertversicherung {f}
değer azalması {i} die Wertminderung {f}
değer belirleme {i} die Höherbewertung {f}
değer belirlemesi {i} die Wertbestimmung {f}
değer belirtisi {i} das Wertzeichen {n}
değer beyanı {i} der Dinar {m}
değer biçici {i} der Taxator {m}
değer biçme {i} die Bewertung {f}