TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
korunması gereken sanayi {allg} schutzbedürftige Industrie {allg}
korunması gerekli {a} schutzwürdig {a}
korunmasız {s} schutzlos {adj}
korunmasız {a} unbewacht {a}
korunmasız {a} wehrlos {a}
Indirekte Treffer
alaşım korunması {i} das Legierungsschutz {n}
analığın korunması {i} der Mutterschutz {m}
anıtların korunması {i} der Denkmalschutz {m}
azınlıkların korunması {i} [huk]die Minderheitenschutz {f}
basılı eserlerin isimlerinin yasal korunması {i} der Titelschutz {m}
başlığın korunması {i} der Titelschutz {m}
bilgilerin korunması {i} [huk]der Datenschutz {m}
bilgilerin korunması hakkında kanun {i} [huk]das Datenschutzgesetz {n}
bitkilerin korunması {i} [bitk]der Pflanzenschutz {m}
çalışan anne adayının doğumdan önce ve sonra yasaları gereğince korunması {i} der Mutterschutz {m}
çalışma yerlerinin korunması {i} die Arbeitsplatzerhaltung {f}
çeşitlerin korunması {i} der Sortenschutz {m}
çevre korunması {i} der Umweltschutz {m}
çevre korunması hareketi {i} die Umweltschutzbewegung {f}
çocukların korunması {i} der Kinderschutz {m}
enerjinin korunması {allg} Erhaltung der Energie {allg}
eyalet korunması {i} die Landwehr {f}
federal hava kalitesinin korunması yasası {i} das Bundesimmissionsschutzgesetz {n}
federal toprağın korunması yasası {i} das Bundesbodenschutzgesetz {n}
fiyat istikrarının korunması {allg} Erhaltung der Preisstabilität {allg}
geçici olarak hakkın korunması {i} der Vorläufiger Rechtsschutz {m}
genç işçilerin korunması {i} der Jugendarbeitsschutz {m}
gençliğin fıziksel ve ahlaki açıdan korunması {i} der Jugendschutz {m}
gençliğin korunması {i} der Jugendschutz {m}
gençliğin korunması hakkındaki kanun {i} [huk]das Jugendschutzgesetz {n}
gençliğin korunması yasası {i} das Jugendschutzrecht {n}
güvenin korunması {i} der Vertrauensschutz {m}
hakkın korunması {i} der Rechtsschutz {m}
işçilerin korunması {i} der Arbeiterschutz {m}
işçilerin korunması {i} die Arbeiterfürsorge {f}
kiracının haklarının korunması ile ilgili kanun {i} das Mieterschutzgesetz {n}
kiracının korunması {i} der Mieterschutz {m}
korunması gereken sanayi {allg} schutzbedürftige Industrie {allg}
korunması gerekli {a} schutzwürdig {a}
kredinin korunması {i} die Kreditsicherung {f}
mağdurun korunması {i} der Opferschutz {m}
markanın korunması {i} der Markenschutz {m}
mevcudiyetin korunması {i} der Bestandsschutz {m}
mülkiyetin korunması {i} der Eigentumsschutz {m}
peyzaj korunması {i} der Landschaftsschutz {m}
rekabetin korunması {i} [eko]der Konkurrenzschutz {m}
sanayi sağlık korunması {i} die Gewerbehygiene {f}
sermayenin korunması {i} [huk]die Kapitalbindung {f}
sıcaklığın korunması {i} der Wärmeschutz {m}
sınai hak korunması {i} der Gewerblicher Rechtsschutz {m}
suların korunması {i} der Gewässerschutz {m}
tescilli markaların korunması {i} [tic]der Musterschutz {m}
tescilli markanın korunması {i} [tic]der Markenschutz {m}
ticari unvanın korunması {i} [tic]der Firmenschutz {m}
tutukluların korunması {i} die Gefangenenfürsorge {f}
üçüncünün korunması {i} der Drittschutz {m}
yangın korunması {i} der Brandschutz {m}
zilyedliğin korunması {i} der Besitzschutz {m}
zilyetliğin korunması {i} [huk]der Besitzschutz {m}