TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
netice {i} der Abschluss {m}
netice {i} das Abschneiden {n}
netice {i} der Ausfall {m}
netice {i} der Ausfluss {m}
netice {i} der Ausgang {m}
netice {i} der Auslauf {m}
netice {i} die Auswirkung {f}
netice {i} der Befund {m}
netice {i} der Effekt {m}
netice {i} der Erfolg {m}
netice {i} das Ergebnis {n}
netice {i} das Fazit {n}
netice {i} die Folge {f}
netice {i} die Folgerung {f}
netice {i} die Frucht {f}
netice {i} die Konsequenz {f}
netice {i} das Resultat {n}
netice {i} der Schluss {m}
netice {i} die Wirkung {f}
netice çıkarmak {v} folgern {v}
netice olarak çıkmak {itr} resultieren {itr}
netice önlemesi {i} die Erfolgsabwendung {f}
netice sorumluluğu {i} die Erfolgshaftung {f}
netice verici {s} resultativ {adj}
netice yönünden ağırlaşmış suç {i} das Erfolgsqualifiziertes Delikt {n}
neticede {a} überhaupt {a}
neticelendirınek {v} erledigen {v}
neticelendirme {i} die Erledigung {f}
neticelendirmek {fi} abschließen {v}
neticelendirmek {fi} austragen {v}
neticelenmek {fi} abgehen {v}
neticelenmek {fi} ausgehen {v}
neticelenmek {fi} enden {v}
neticelenmek {allg} seinen Abschluss finden {allg}
neticelenmek {allg} erledigen {allg}
neticesi harekete bitişik olmayan haksızlık {i} das Erfolgsunrecht {n}
neticesi harekete bitişik olmayan suç {i} das Erfolgsdelikt {n}
neticesi harekete bitişik suç {i} das Tätigkeitsdelikt {n}
neticesi olarak {öt} infolge {prp}
neticesiz {s} erfolglos {adj}
neticesiz {s} ergebnislos {adj}
neticesiz {s} resultatlos {adj}
neticeye varma {i} [fel]die Konklusion {f}
neticeyi kura belirlesin {allg} Das Los soll entscheiden {allg}
Indirekte Treffer
kötü şartlar altında iye netice elde etmek {allg} aus der Not eine Tugend machen {allg}
netice çıkarmak {v} folgern {v}
netice olarak çıkmak {itr} resultieren {itr}
netice önlemesi {i} die Erfolgsabwendung {f}
netice sorumluluğu {i} die Erfolgshaftung {f}
netice verici {s} resultativ {adj}
netice yönünden ağırlaşmış suç {i} das Erfolgsqualifiziertes Delikt {n}
olayı takibeden netice {i} die Nachwirkung {f}
toplam netice {i} das Gesamtergebnis {n}