DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Schluss {m} bitim {i}
der Schluss {m} bitiş {i}
der Schluss {m} bitme {i}
der Schluss {m} [Phils]çıkarım {i}
der Schluss {m} edinim {i}
der Schluss {m} hitam {i}
der Schluss {m} kapanış {i}
der Schluss {m} kapanma {i}
der Schluss {m} kapatma {i}
der Schluss {m} netice {i}
der Schluss {m} nihayet {i}
der Schluss {m} son {i}
der Schluss {m} sona erme {i}
der Schluss {m} sonuç {i}
der Schluss {m} sonuca varma {i}
Schluss damit {allg} kapat artık bu konuyu! {allg}
Schluss damit {allg} yeter! {allg}
Schluss machen mit {v} son vermek {fi}
der Schlussakt {m} [Theat]nihai eylem {i}
der Schlussakt {m} [Theat]son hamle {i}
der Schlussakt {m} [Theat]son perde {i}
die Schlussbehandlung {f} son işlem {i}
die Schlussbemerkung {f} son söz {i}
die Schlussbilanz {f} [Handel]yılsonu bilançosu {i}
Schlüsse ziehen aus etw {allg} bir şeyden sonuçlar çıkarmak {allg}
Schlüsse ziehen aus etw {allg} ders almak {allg}
der Schlüssel {m} anahtar {i}
der Schlüssel {m} [Tec]cıvata {i}
der Schlüssel {m} [Mus]nota anahtarı {i}
der Schlüssel {m} sebep {i}
der Schlüsselbart {m} anahtar ağzı {i}
der Schlüsselbart {m} anahtar dili {i}
das Schlüsselbein {n} [anat.]köprücük kemiği {i}
der Schlüsselbeinbruch {m} köprücük kemiği kırığı {i}
die Schlüsselblume {f} [Bot.]çuha çiçeği {i}
die Schlüsselblume {f} çuhaçiçeği {i}
der Schlüsselbund {m} anahtar destesi {i}
der Schlüsseldienst {m} tesviyeci {i}
der Schlüsseldienst {m} çilingir servisi {i}
das Schlüsselerlebnis {n} hayatını değiştiren yaşantı {i}
schlüsselfertig {adj} anahtar teslim {s}
schlüsselfertige Anlage {allg} anahtar teslimi tesis {allg}
die Schlüsselfigur {f} başrol oynayan kişi {i}
die Schlüsselfigur {f} en önemli kişi {i}
die Schlüsselfigur {f} kilit kişi {i}
die Schlüsselfigur {f} önemli şahsiyet {i}
der Schlüsselfräser {m} vida anahtarı frezesi {i}
die Schlüsselgewalt {f} eşin birliği temsil yetkisi {i}
die Schlüsselgewalt {f} [Jur.]eşlerden birinin diğerini temsili {i}
die Schlüsselgewalt {f} katoliklerde günahları af yetkisi {i}
die Schlüsselindustrie {f} ana sanayi dalı {i}
die Schlüsselindustrie {f} temel sanayi alanı {i}
das Schlüsselkind {n} çalışan annenin evde bıraktığı çocuk {i}
das Schlüsselloch {n} anahtar deliği {i}
das Schlüsselloch {n} kilit deliği {i}
die Schlüssellösung {f} anahtar çözüm {i}
der Schlüsselmarkt {m} [Handel]ana pazar {i}
die Schlüsselperson {f} kilit adam {i}
die Schlüsselposition {f} anahtar mevkii {i}
die Schlüsselposition {f} anahtar rolündeki durum {i}
die Schlüsselposition {f} kilit konum {i}
die Schlüsselposition {f} kilit pozisyon {i}
die Schlüsselposition {f} önemli mevki {i}
der Schlüsselroman {m} gerçek olay veya kişilerin örtülü biçimde nitelendirildiği roman türü {i}
die Schlüsselstellung {f} [mil.]hakim mevzi {i}
die Schlüsselweite {f} anahtar ağız genişliği {i}
das Schlüsselwort {n} anahtar kelime {i}
das Schlüsselwort {n} anahtar sözcük {i}
die Schlussfeier {f} veda partisi {i}
die Schlussfolgerung {f} ders {i}
die Schlussfolgerung {f} edinim {i}
die Schlussfolgerung {f} mantıksal çıkarım {i}
die Schlussfolgerung {f} sonuç {i}
schlüssig {adj} doğru {s}
schlüssig {adj} inandırıcı {s}
schlüssig {allg} isabetli {allg}
schlüssig {adj} kararlı {s}
schlüssig {adj} mantıklı {s}
schlüssig {allg} sonuca varıcı {allg}
schlüssig {adj} zekice {s}
Indirekte Treffer
am Schluss {a} sonunda {a}
bis zum Schluss {allg} kapanıncaya kadar {allg}
bis zum Schluss {allg} sonuna dek {allg}
einen Schluss ziehen {v} sonuç çıkarmak {fi}
mit jdm Schluss machen {allg} birisi ile ilişkisini sona erdirmek {allg}
Schluss damit {allg} yeter! {allg}
Schluss damit {allg} kapat artık bu konuyu! {allg}
Schluss machen mit {v} son vermek {fi}
zum Schluss {allg} son olarak {allg}