DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
korrekt {adj} doğru {s}
korrekt {adj} dürüst {s}
korrekt {adj} hatasız {s}
korrekt {adj} iyi tamam {s}
korrekt {adj} kusursuz {s}
korrekt gekleidet {allg} düzgün giyimli {allg}
korrekt gekleidet {allg} iyi giyimli {allg}
korrekt sprechend {allg} düzgün konuşan {allg}
korrekte Ausdrucksweise {allg} düzgün bir anlatım tarzı {allg}
korrekte Ausdrucksweise {allg} düzgün bir ifade şekli {allg}
korrektes Benehmen {allg} kibarlık {allg}
korrektes Benehmen {allg} nazik davranış {allg}
die Korrektheit {f} doğruluk {i}
die Korrektheit {f} dürüstlük {i}
die Korrektheit {f} eksiksizlik {i}
die Korrektheit {f} kusursuzluk {i}
die Korrektheit {f} sıhhat {i}
die Korrektion {f} Silme {i}
die Korrektion {f} tashih {i}
die Korrektion {f} yanlışlardan arındırma {i}
die Korrektionsanstalt {f} cezaevi {i}
die Korrektionsanstalt {f} ıslahevi {i}
korrektiv {adj} düzeltici {s}
das Korrektiv {n} düzeltim malzemesi {i}
das Korrektiv {n} tashih malzemesi {i}
der Korrektivposten {m} [Handel]düzeltici yevmiye maddesi {i}
der Korrektivposten {m} nazım hesaplar {i}
der Korrektor {m} baş düzeltmeci {i}
der Korrektor {m} düzeltimi {i}
der Korrektor {m} musahhih {i}
der Korrektor {m} tashihçi {i}
die Korrektur {f} düzelti {i}
die Korrektur {f} Silme {i}
die Korrektur {f} prova {i}
die Korrektur {f} silinti {i}
die Korrektur {f} tashih {i}
die Korrektur {f} düzeltme {i}
der Korrekturabzug {m} [Drck]deneme baskısı {i}
der Korrekturabzug {m} [Drck]hataların görülebilmesi için yapılan prova baskı {i}
der Korrekturbogen {m} düzeltme kağıdı {i}
der Korrekturbogen {m} tashih kağıdı {i}
das Korrekturlesen {n} [Drck]prova okuma {i}
das Korrekturlesen {n} [Drck]tashih etme amaçlı okuma {i}
der Korrekturposten {m} [Handel]düzeltici yevmiye maddesi {i}
der Korrekturposten {m} nazım hesaplar {i}
die Korrekturzeichen {pl} [Drck]prova baskı üzerine konan tashihe özel işaretler {ç}
die Korrekturzeichen {pl} [Drck]tashih işaretleri {ç}
Indirekte Treffer
die korrekt gekleidet {allg} iyi giyimli {allg}
korrekt gekleidet {allg} düzgün giyimli {allg}
korrekt sprechend {allg} düzgün konuşan {allg}
nicht korrekt sprechen {allg} şivesi bozuk konuşmak {allg}