TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
başlı cıvata {i} der Kopfbolzen {m}
başlı kama {i} der Hakenkeil {m}
başlı kama {i} der Nasenkeil {m}
başlı vida {i} die Kopfschraube {f}
başlıca {i} das Haupt {n}
başlıca {adv} hauptsächlich {adv}
başlıca {s} wesentlich {adj}
başlıca {a} zentral {a}
başlıca hedef {i} das Hauptziel {n}
başlıca hisse {i} der Hauptanteil {m}
başlıca kısım {i} der Hauptbestandteil {m}
başlıca sebep {i} das Moment {n}
başlığın bulunduğu sayfa {i} [bas]das Titelblatt {n}
başlığın korunması {i} der Titelschutz {m}
başlık {i} der Aufdruck {m}
başlık {i} der Aufsatz {m}
başlık {i} die Aufschrift {f}
başlık {i} [sp]das Bonnet {n}
başlık {i} [din]die Brautgabe {f}
başlık {i} [din]das Brautgeschenk {n}
başlık {i} die Haube {f}
başlık {i} [din]das Heiratsgut {n}
başlık {i} [ask]der Helm {m}
başlık {i} [mat]die Kalotte {f}
başlık {i} das Käppchen {n}
başlık {i} die Kappe {f}
başlık {i} der Kopf {m}
başlık {i} die Kopfüberschrift {f}
başlık {i} die Rubrik {f}
başlık {i} der Titel {m}
başlık {i} [ask]der Tschako {m}
başlık {i} die Überschrift {f}
başlık {i} der Zügel {m}
başlık {allg} [bas]Highlight {allg}
başlık atma {i} die Überschreibung {f}
başlık atmak {v} rubrizieren {v}
başlık atmak {fi} überschreiben {v}
başlık bileziği {i} der Nabenring {m}
başlık deliği {i} das Nabenloch {n}
başlık koyma {i} die Überschreibung {f}
başlık koymak {v} betiteln {v}
başlık koymak {v} überschreiben {v}
başlık manşet {i} der Kopf {m}
başlık parası {i} die Ausstattung {f}
başlık parası {i} die Aussteuer {f}
başlık parası {i} die Mitgift {f}
başlık parası vermek {fi} ausstatten {v}
başlık rondelası {i} die Nabenscheibe {f}
başlık vermek {v} rubrizieren {v}
başlık vurmak {fi} aufzäumen {v}
başlık yazmak {v} überschreiben {v}
başlıkçiçeği {i} [bitk]die Helmblume {f}
başlıklı {allg} mit Aufdruck {allg}
başlıklı maymun {i} [hayb]der Kapuzineraffe {m}
başlıklı mektup kağıdı {allg} Briefpapier mit aufgedrucktem Firmenkopf {allg}
başlıklı sayfa {i} [bas]das Titelblatt {n}
başlıklı sayfa {i} die Titelseite {f}
başlıyor {allg} es geht los {allg}
Indirekte Treffer
ağır başlı {s} würdevoll {adj}
ağır başlı olmak {allg} ernst und würdig sein {allg}
başlı cıvata {i} der Kopfbolzen {m}
başlı kama {i} der Hakenkeil {m}
başlı kama {i} der Nasenkeil {m}
başlı vida {i} die Kopfschraube {f}
çift başlı {s} zweiköpfig {adj}
çift başlı kartal arması {i} der Doppeladler {m}
çok başlı {s} vielköpfig {adj}
dik başlı {s} querköpfig {adj}
dik başlı {s} eigenwillig {adj}
dik başlı {s} eigensinnig {adj}
dik başlı kişi {i} der Querkopf {m}
geniş başlı çivi {i} die Zwecke {f}
iki başlı {s} zweiköpfig {adj}
karga başlı akbaba {i} der Rabengeier {m}
karga başlı akbaba {i} der Geier {m}
kısa başlı {s} [hek]brachyzephal {adj}
Mısır'da kadın başlı aslan vücutlu heykel {i} [biy]der Sphinkter {m}
oyuncak at başlı sopa {i} das Steckenpferd {n}
yaşlı başlı {allg} von gesetztem Alter {allg}
yedi başlı ejderha {i} die Hydra {f}
yedi başlı yılan {allg} boshaftiges Weib {allg}
yumuşak başlı {s} willfährig {adj}
yumuşak başlı {a} geduldig {a}
yumuşak başlı {s} wachsweich {adj}
yumuşak başlı {s} schmiegsam {adj}
yumuşak başlı {s} fügsam {adj}
yumuşak başlı {s} konziliant {adj}
yumuşak başlı {s} friedfertig {adj}
yumuşak başlı {s} kirre {adj}
yumuşak başlı {s} gehorsam {adj}