TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
başlamak {itr} anbrechen {itr}
başlamak {fi} anfangen {v}
başlamak {fi} angehen {v}
başlamak {fi} angreifen {v}
başlamak {fi} anknüpfen {v}
başlamak {fi} [sp]anlaufen {v}
başlamak {fi} anpacken {v}
başlamak {allg} Ansatz nehmen {allg}
başlamak {fi} ansetzen {v}
başlamak {fi} anspinnen {v}
başlamak {allg} Anstalten treffen {allg}
başlamak {fi} antreten {v}
başlamak {itr} anziehen {itr}
başlamak {fi} aufgehen {v}
başlamak {fi} aufnehmen {v}
başlamak {v} beginnen {v}
başlamak {v} beschreiten {v}
başlamak {fi} darangehen {v}
başlamak {allg} davon ausgehen {allg}
başlamak {fi} einleiten {v}
başlamak {fi} eintreten {v}
başlamak {v} inaugurieren {v}
başlamak {fi} losgehen {v}
başlamak {fi} loslegen {v}
başlamak {fi} näher treten {v}
başlamak {fi} schreiten {v}
başlamak {fi} aufmachen {v}
başlamak {fi} begeben {v}
başlamak {fi} daranmachen {v}
başlamak {allg} daransetzen {allg}
başlamak {fi} dranmachen {v}
başlamak {fi} entspinnen {v}
başlamak {fi} heranmachen {v}
başlamak {fi} starten {v}
başlamak {allg} zum Ausbruch kommen {allg}
Indirekte Treffer
... ile başlamak {itr} datieren {itr}
adım atmaya başlamak {fi} antreten {v}
ağır sözler söylemeye başlamak {allg} bitter werden {allg}
aniden bağırıp çağırmaya başlamak {fi} aufbrüllen {v}
anlamaya başlamak {fi} aufgehen {v}
baştan başlamak {fi} von vorn anfangen {v}
baştan başlamak {allg} von vorn beginnen {allg}
bir alanda yüksek öğrenime başlamak {allg} ein Studium beginnen {allg}
bir göreve başlamak {allg} eine Stelle antreten {allg}
bir işe başlamak {allg} an eine Arbeit herangehen {allg}
bir işe başlamak {allg} mit etw anfangen {allg}
bir işe başlamak {allg} an etwas rangehen {allg}
bir işe tersinden başlamak {allg} das Pferd beim Schwanz aufzäumen {allg}
bir şeyden başlamak {fi} ausgehen {v}
bir şeyden hoşlanmaya başlamak {allg} an etw Geschmack finden {allg}
bir şeye başlamak {allg} machen {allg}
bir şeye başlamak {fi} darangehen {v}
bir şeye başlamak {fi} ansetzen {v}
birdenbire alçalmaya başlamak {fi} durchsacken {v}
biriyle tartışma başlamak {allg} mit jemandem in Streit geraten {allg}
bozulmaya başlamak {fi} angehen {v}
bozulmaya başlamak {fi} anfaulen {v}
büyüyüp gelişmeye başlamak {itr} knospen {itr}
çalgı çalmaya başlamak {fi} anstimmen {v}
çalışmaya başlamak {fi} daranmachen {v}
çalışmaya başlamak {allg} in Betrieb gehen {allg}
çalışmaya başlamak {allg} Arbeit aufnehmen {allg}
çalışmaya başlamak {fi} anspringen {v}
çalışmaya başlamak {fi} [sp]anlaufen {v}
çalıştırmaya başlamak {fi} anlassen {v}
çalmaya başlamak {fi} [müz]anspielen {v}
çınlamaya başlamak {fi} aufklingen {v}
çürümeye başlamak {fi} anfaulen {v}
çürümeye başlamak {fi} übergehen {v}
çürümeye başlamak {allg} in Fäulnis über gehen {allg}
çürümeye başlamak {fi} angehen {v}
delik açmaya başlamak {fi} anbohren {v}
delmeye başlamak {fi} anbohren {v}
dövmeye başlamak {fi} losschlagen {v}
durumu anlamaya başlamak {allg} jemandem geht ein Licht auf {allg}
etkilemeye başlamak {allg} zu wirken beginnen {allg}
faaliyete başlamak {allg} in Aktion treten {allg}
göreve başlamak {fi} antreten {v}
göreve başlamak {allg} Dienst antreten {allg}
görüşmelere başlamak {allg} ins Gespräch kommen {allg}