TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
cümle {i} die Doktrin {f}
cümle {a} ganz {a}
cümle {s} gesamt {adj}
cümle {i} die Gesamtheit {f}
cümle {i} die Phrase {f}
cümle {a} sämtlich {a}
cümle {i} [dilb]der Satz {m}
cümle analizi {i} [dilb]die Satzanalyse {f}
cümle bilgisi {i} [dilb]das Satzglied {n}
cümle bilgisi {i} [dilb]die Satzlehre {f}
cümle bilgisi {i} [dilb]die Syntax {f}
cümle çözümlemesi {i} [dilb]die Satzanalyse {f}
cümle cümle {adv} satzweise {adv}
cümle kapısı {i} das Haupttor {n}
cümle kapısı {i} [mim]das Portal {n}
cümle kısmı {i} [dilb]der Satzteil {m}
cümle kurmak {allg} einen Satz bilden {allg}
cümle kuruluşu {i} der Satzbau {m}
cümle oluşturma {i} [dilb]der Satzbau {m}
Cümle sonunda {i} [dilb]das Satzende {n}
cümle teşekkülü {i} [dilb]die Satzbildung {f}
cümle veya mısra başlarında yineleme {i} die Anapher {f}
cümle yapımı {i} [dilb]der Satzbau {m}
cümle yapısı {i} [dilb]die Konstruktion {f}
cümle yapısı {i} der Satzbau {m}
cümlecik {i} der Nebensatz {m}
cümlecik biçiminde öznenin bulunduğu cümle {i} [dilb]der Subjektsatz {m}
cümleleri kurallara uygun kurmak {v} [dilb]konstruieren {v}
cümlesi {adv} allesamt {adv}
cümleten {allg} alle zusammen {allg}
Indirekte Treffer
ana cümle {i} [dilb]der Hauptsatz {m}
bağımlı cümle {allg} [dilb]abhängiger Satz {allg}
bağlaçlı cümle {i} [dilb]der Konjunktionalsatz {m}
bağlaçlı yan cümle {i} [dilb]der Relativsatz {m}
basit cümle {allg} [dilb]einfacher Satz {allg}
bileşik cümle {allg} zusammengesetzter Satz {allg}
bileşik cümle {i} [dilb]das Satzgefüge {n}
birleşik cümle {i} [dilb]das Satzgefüge {n}
çatallı cümle {i} [dilb]der Alternativsatz {m}
çekirdek cümle {i} [dilb]der Kernsatz {m}
cümle analizi {i} [dilb]die Satzanalyse {f}
cümle bilgisi {i} [dilb]die Syntax {f}
cümle bilgisi {i} [dilb]die Satzlehre {f}
cümle bilgisi {i} [dilb]das Satzglied {n}
cümle çözümlemesi {i} [dilb]die Satzanalyse {f}
cümle cümle {adv} satzweise {adv}
cümle kapısı {i} [mim]das Portal {n}
cümle kapısı {i} das Haupttor {n}
cümle kısmı {i} [dilb]der Satzteil {m}
cümle kurmak {allg} einen Satz bilden {allg}
cümle kuruluşu {i} der Satzbau {m}
cümle oluşturma {i} [dilb]der Satzbau {m}
Cümle sonunda {i} [dilb]das Satzende {n}
cümle teşekkülü {i} [dilb]die Satzbildung {f}
cümle veya mısra başlarında yineleme {i} die Anapher {f}
cümle yapımı {i} [dilb]der Satzbau {m}
cümle yapısı {i} der Satzbau {m}
cümle yapısı {i} [dilb]die Konstruktion {f}
cümlecik biçiminde öznenin bulunduğu cümle {i} [dilb]der Subjektsatz {m}
eşbağımlı cümle {i} [dilb]die Satzverbindung {f}
eşbağımlı cümle {i} [dilb]die Satzreihe {f}
farklı cümle yapılarını gösterebilmek amacıyla öğelerin yerlerini değiştirme {i} [dilb]die Verschiebeprobe {f}
hatalı cümle {i} [dilb]die Setzung {f}
ikircil cümle {i} [dilb]der Alternativsatz {m}
ikircil cümle {i} [dilb]der Disjunktivsatz {m}
ilk cümle {i} [dilb]der Vordersatz {m}
kararsızlık ifade eden yan cümle bağlacı {bağ} sowohl.... als auch.... {konj}
karmaşık birleşik cümle {i} [dilb]der Schachtelsatz {m}
kusurlu cümle {i} [dilb]die Setzung {f}
modal cümle {i} [dilb]der Modalsatz {m}
olumlu cümle {allg} [dilb]affirmativer Satz {allg}
örnek cümle {i} der Beispielssatz {m}
sıralı cümle {i} [dilb]die Parataxe {f}
sıralı uzun cümle {i} [dilb]die Periode {f}
söylenenin ardında başka anlam taşıyan cümle kalıbı {i} das Idiom {n}
temel cümle {i} der Hauptsatz {m}
temel cümle içine sokulmuş yan cümle {i} [dilb]der Zwischensatz {m}
temel ve yan cümle zamanları arasındaki ilişki {i} [dilb]die Zeitenfolge {f}
yan cümle {i} [dilb]der Prädikativsatz {m}
yan cümle {i} [dilb]der Nebensatz {m}
yan cümle {i} [dilb]der Gliedsatz {m}
yan yana sıralı cümle {i} [dilb]die Parataxe {f}
yanlış cümle {i} [dilb]die Setzung {f}
zamansal yan cümle {i} [dilb]der Temporalsatz {m}