TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
dalın yapraksız bölümü {i} [bitk]der Schaft {m}
dalına basmak {fi} jemandem auf die Nerven fallen {v}
dalı {i} die Kontemplation {f}
dalından indirmek {fi} abmachen {v}
dalıp gitme {i} die Schaltpause {f}
dalıp gitmek {fi} dahindämmern {v}
dalıp gitmek {allg} einer Sache nachhängen {allg}
dalıp gitmek {fi} hineinknien {v}
dalıp gitmek {fi} nachhängen {v}
dalıp gitmek {fi} vertiefen {v}
dalış {i} die Brennstelle {f}
dalış tüpü {i} [sp]die Tauchflasche {f}
Indirekte Treffer
akciğer ve hastalıklarını konu alan bilim dalı {i} die Pneumologie {f}
ana bilim dalı yanında daha önemsiz bir araştırma alanı {i} das Randgebiet {n}
ana meslek dalı {i} das Hauptberufsfach {n}
ana sanayi dalı {i} die Schlüsselindustrie {f}
anabilim dalı {i} der Lehrstuhl {m}
anüs ve rektum hastalıklarını konu alan tıp dalı {i} die Proktologie {f}
barış simgesi olan zeytin dalı {i} [bitk]der Ölzweig {m}
belirli malları üreten sanayi dalı {i} der Produktionszweig {m}
bilim dalı {i} das Fach {n}
bilim dalı {i} die Disziplin {f}
bilim dalı {i} das Fachgebiet {n}
bitki ve hayvanların çevreleri ile olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı {i} [bitk]die Ökologie {f}
burun estetik cerrahisi dalı {i} [hek]die Rhinoplastik {f}
büyük ağaç dalı {i} der Ast {m}
büyüyen sanayi dalı {i} die Wachstumsindustrie {f}
canlıların vücut yapısını inceleyen bilim dalı {i} die Anatomie {f}
eğitim dalı öğrencisi {i} der Lehramtsstudent {m}
esas meslek dalı {i} das Hauptberufsfach {n}
eski eserlerin güvenilirliğini inceleyen bilim dalı {i} die Quellenkritik {f}
faaliyet dalı {i} der Betriebszweig {m}
fosilleşmiş hayvanları inceleyen bilim dalı {i} die Paläozoologie {f}
geleceği inceleyen bilim dalı {i} die Futurologie {f}
görme alanını inceleyen bilim dalı {i} [hek]die Optometrie {f}
göz ve göz hastalıkları ile uğraşan bilim dalı {i} die Ophthalmologie {f}
hukuk dalı {i} [huk]das Rechtsgebiet {n}
hurma dalı biçiminde bezek {i} die Palmette {f}
idrar yolları hastalıkları bilim dalı {i} die Urologie {f}
ihtisas dalı {i} das Hauptfach {n}
ihtisas dalı {i} das Fachgebiet {n}
dalı {i} der Geschäftszweig {m}
kadın hastalıkları ile ilgili tıp dalı {i} die Gynäkologie {f}
kalp ile ilgilenen bilim dalı {i} die Kardiologie {f}
katmanları inceleyen bilim dalı {i} [yerb]die Stratigrafie {f}
kayakta bir spor dalı {i} [sp]das Biathlon {n}
meslek dalı {i} der Gewerbezweig {m}
meslek dalı {i} das Fachgebiet {n}
meslek dalı {i} der Erwerbszweig {m}
mevsimlerin canlılar üzerindeki etkisini araştıran bilim dalı {i} die Phänologie {f}
nehir dalı {i} der Arm {m}
öğrenim dalı {i} das Unterrichtsfach {n}
öğretim dalı {i} das Lehrfach {n}
palmiye dalı {i} [din]der Palmzweig {m}
psikoloji kurallarıyla açıklanamayan düşünce aktarımlarını ve doğa dışı olayları inceleyen bilim dalı {i} die Parapsychologie {f}
salgın hastalıkları inceleyen tıp dalı {i} [hek]die Epidemiologie {f}
sanayi dalı {i} der Industriezweig {m}
şarap yapımını ve saklanmasını inceleyen bilim dalı {i} die Önologie {f}
sinir hücreleri dalı {i} [hek]der Dendrit {m}
sinir sistemi hastalıklarını konu alan patoloji alt dalı {i} die Neuropathologie {f}
sinir sistemi ile ilgilenen tıp dalı {i} [hek]die Nervenheilkunde {f}
soğuğun canlı üzerindeki etkilerini ve canlıların soğuğa karşı davranışlarını inceleyen bilim dalı {i} die Kryobiologie {f}
soy ağacında erkek dalı {i} der Mannesstamm {m}
spor dalı {i} die Sportart {f}
suçtan mağdur olanları inceleyen bilim dalı {i} die Viktimologie {f}
ticaret dalı {i} [tic]der Handelszweig {m}
tümör oluşumlarla ilgili bilim dalı {i} die Onkologie {f}
üniversite öğrenim dalı {i} der Studiengang {m}
üniversite öğrenim dalı {i} das Studienfach {n}
uzayda hayat araştırması yapan bilim dalı {i} die Kosmobiologie {f}
uzmanlık dalı {i} das Fachgebiet {n}
vücut anatomisini inceleyen bilim dalı {i} die Somatologie {f}
yerleşim yerlerini araştıran arkeoloji dalı {i} die Siedlungsarchäologie {f}
zeytin ağacı dalı {i} [bitk]der Ölzweig {m}
zihin hastalıklarını inceleyen tıp dalı {i} die Psychiatrie {f}