TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
yüze çıkmak {fi} auftauchen {v}
yüze gülen {i} der Schmeichler {m}
yüze gülme {i} die Schmeichelei {f}
yüze gülmek {itr} schmeicheln {itr}
yüze gülüp arkadan vuran {s} hinterhältig {adj}
yüzen {s} schwimmend {adj}
yüzen ağaç {i} das Flottholz {n}
yüzen madde {i} der Schwebestoff {m}
yüzer {s} flott {adj}
yüzer havuz {i} das Schwimmdock {n}
yüzer kargo {allg} schwimmende Ladung {allg}
yüzer navlun {allg} schwimmende Ladung {allg}
yüzerek aşmak {v} Schwimmen {v}
yüzerek ayrılıp gitmek {fi} fortschwimmen {v}
yüzerek geçmek {fi} durchschwimmen {v}
yüzerek geçmek {v} Schwimmen {v}
yüzerek gelmek {fi} anschwemmen {v}
yüzerek kıyıdan uzaklaşmak {fi} abschwimmen {v}
yüzerken takılan lastik başlık {i} die Badekappe {f}
yüzey {i} der Anschnitt {m}
yüzey {i} die Areal {f}
yüzey {i} der Boden {m}
yüzey {i} der Erdboden {m}
yüzey {i} die Fläche {f}
yüzey {i} die Grundfläche {f}
yüzey {i} das Niveau {n}
yüzey {i} [mat]die Oberfläche {f}
yüzey {i} der Spiegel {m}
yüzey {i} der Tisch {m}
yüzey aktif {s} oberflächenaktiv {adj}
yüzey aktif madde {i} das Netzmittel {n}
yüzey aktif madde {i} [kim]das Tensid {n}
yüzey aktif madde {i} [kim]oberflächenaktiver Stoff {nom}
yüzey araştırması {allg} [yerb]Feldbegehung {allg}
yüzey basıncı {i} [fiz]der Flächendruck {m}
yüzey erime {i} [coğ]die Ablation {f}
yüzey erozyonu {i} die Bodenerosion {f}
yüzey eşitliği {i} [coğ]die Flächengleichheit {f}
yüzey etkin özdek {i} das Netzmittel {n}
yüzey ile ilgili {s} oberflächig {adj}
yüzey kaplaması {i} die Flächenausdehnung {f}
yüzey ojesi {i} der Nagelüberlack {m}
yüzey ölçümcüsü {i} der Flächenmesser {m}
yüzey ölçüsü {i} das Flächenmaß {n}
yüzey suyu {i} das Oberflächenwasser {n}
yüzey taş {i} [yerb]der Vulkanit {m}
yüzey tüylendirme makinesi {i} die Schmirgelmaschine {f}
yüzeyde görülen ayıp {allg} äußerlich erkennbarer Mangel {allg}
yüzeyde görülen kusur {allg} äußerlich erkennbarer Mangel {allg}
yüzeyde kalmak {allg} an der Oberfläche bleiben {allg}
yüzeyden tahrikli sarıcı {i} der Umfangswickler {m}
yüzeyetkin {s} oberflächenaktiv {adj}
yüzeyli kondansör {i} der Oberlächenkondensator {m}
yüzeysel {s} äußerlich {adj}
yüzeysel {a} flächendeckend {a}
yüzeysel {s} flüchtig {adj}
yüzeysel {s} leicht {adj}
yüzeysel {adv} obenhin {adv}
yüzeysel {s} oberflächig {adj}
yüzeysel {s} oberflächlich {adj}
yüzeysel {s} seicht {adj}
yüzeysel {s} summarisch {adj}
yüzeysel gereksinme {i} der Flächenbedarf {m}
yüzeysel olmayan {s} uneben {adj}
yüzeysel rapor {i} der Blitzbericht {m}
yüzeysel su verme {i} die Oberflächenhärtung {f}
yüzeysel verim {i} der Flächenertrag {m}
yüzeysel yapı {i} die Oberflächenstruktur {f}
yüzeyselleşme {i} die Verflachung {f}
yüzeyselleşmek {itr} verflachen {itr}
yüzeysellik {i} die Flachheit {f}
yüzeysellik {i} die Flüchtigkeit {f}
yüzeysellik {i} die Oberflächlichkeit {f}
Indirekte Treffer
yüz yüze {öt} gegenüber {prp}
yüz yüze dikmek {v} steppen {v}
yüz yüze gelmek {fi} gegenüberstehen {v}
yüz yüze gelmek {fi} aufeinander treffen {v}
yüz yüze konuşma {i} persönliches Gespräch {nom}
yüze çıkmak {fi} auftauchen {v}
yüze gülen {i} der Schmeichler {m}
yüze gülme {i} die Schmeichelei {f}
yüze gülmek {itr} schmeicheln {itr}
yüze gülüp arkadan vuran {s} hinterhältig {adj}