TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
ölçü {i} die Abmessung {f}
ölçü {i} das Ausmaß {n}
ölçü {ç} [mat]die Dimensionen {pl}
ölçü {i} das Format {n}
ölçü {i} die Größe {f}
ölçü {i} die Mass {f}
ölçü {i} die Moderation {f}
ölçü {i} der Prüfstein {m}
ölçü {i} das Quantum {n}
ölçü {i} [dilb]der Satz {m}
ölçü {i} [müz]der Takt {m}
ölçü {i} [mat]der Umfang {m}
ölçü aleti {i} das Eichgerät {n}
ölçü aleti {i} der Messapparat {m}
ölçü aleti {i} das Messinstrument {n}
ölçü aleti gösterge çizelgesi {i} die Skala {f}
ölçü aletleri denetleyicisi {i} der Eichmeister {m}
ölçü aletlerindeki ayar çizgisi {i} der Eichstrich {m}
ölçü alma {i} die Ausmessung {f}
ölçü balonu {i} der Messkolben {m}
ölçü bandı {i} das Messband {n}
ölçü basıncı {i} der Messdruck {m}
ölçü belirleme {i} die Maßbestimmung {f}
ölçü birimi {i} die Maßeinheit {f}
ölçü çarkı {i} das Messrad {n}
ölçü değer değişimi gösteren cihaz {i} das Variometer {n}
ölçü diyagramı {i} die Messblende {f}
ölçü esası {i} die Bemessungsgrundlage {f}
ölçü ile {allg} nach Maß {allg}
ölçü kabı {i} der Messbecher {m}
ölçü kaşığı {i} der Messlöffel {m}
ölçü levhası {i} die Messscheibe {f}
ölçü olarak büyük boy {i} die Übergröße {f}
ölçü oluşturan {s} normativ {adj}
ölçü şeridi {i} das Messband {n}
ölçü şeridi {i} die Messleine {f}
ölçü sistemi {i} das Maßsystem {n}
ölçü sonucu {i} das Messergebnis {n}
ölçü tanımamak {v} übertreiben {v}
ölçü tanımaz {s} unmäßig {adj}
ölçü tanımazlık {i} die Unmäßigkeit {f}
ölçü üstü {i} das Übermaß {n}
ölçü uyarınca {s} maßstäblich {adj}
ölçü üzerine {allg} nach Maß {allg}
ölçü üzerine götürü {i} der Massakkord {m}
ölçü vermek {itr} dimensionieren {itr}
ölçü {i} der Messer {m}
ölçüde {adv} soweit {adv}
ölçüde sınırlamalar {ç} die Größenbeschränkungen {pl}
ölçüden ayrılmayan {s} [müz]taktfest {adj}
ölçülebilir {s} messbar {adj}
ölçülebilir {s} wägbar {adj}
ölçülebilirlik {i} die Messbarkeit {f}
ölçülemez {s} unmessbar {adj}
ölçülemez {s} unwägbar {adj}
ölçülemezlik {i} die Unwägbarkeit {f}
ölçülendirme {allg} Angabe von Maßen und Messungen {allg}
ölçülendirme {i} [tek]die Bemaßung {f}
ölçüler {ç} die Größenangaben {pl}
ölçüler {ç} die Masse {pl}
ölçüler ve ağırlıklar {allg} Maße und Gewichte {allg}
ölçülme {i} die Messung {f}
ölçülmüş {s} abgemessen {adj}
ölçü {s} abgemessen {adj}
ölçü {s} apollinisch {adj}
ölçü {a} beherrscht {a}
ölçü {s} behutsam {adj}
ölçü {s} besonnen {adj}
ölçü {s} enthaltsam {adj}
ölçü {s} formgewandt {adj}
ölçü {s} gemessen {adj}
ölçü {s} klar {adj}
ölçü {s} mäßig {adj}
ölçü {s} maßvoll {adj}
ölçü {s} moderat {adj}
ölçü {s} rationell {adj}
ölçü {s} zartfühlend {adj}
ölçü balon {i} [kim]das Messglas {n}
ölçü davranış {adv} pardistance {adv}
ölçü davranış {i} das Zartgefühl {n}
Indirekte Treffer
12 sayısına dayanan ölçü sistemi {i} das Duodezimalsystem {n}
asgari ölçü {i} das Mindestmaß {n}
aşırı ölçü yasağı {i} das Übermaßverbot {n}
aynı ölçü {adv} so viel {adv}
azami ölçü {i} das Höchstmaß {n}
baştaki eksik ölçü {i} der Auftakt {m}
büyük ölçü {i} die Unmasse {f}
çekme ölçü aleti {i} das Streckenmessgerät {n}
denk ölçü sınırı {i} die Gleichmaßgrenze {f}
depo standardı olan ölçü {allg} lagergängige Größe {allg}
depo standardı olmayan ölçü {allg} nicht lagergängige Größe {allg}
dört dörtlük ölçü {i} [müz]der Vierviertelakt {m}
en küçük ölçü {i} das Kleinstmaß {n}
geminin yük yükleme kullanım alanı ölçü birimi {i} [den]die Nettoregistertonne {f}
gerçek ölçü {i} der Istmaß {m}
hassas ölçü aleti {i} der Mikrotast {m}
hassas ölçü aleti {i} das Präzisionsmessgerät {n}
iki metre tutarındaki ölçü birimi {i} der Dimeter {m}
İngiliz sıvı ölçü birimi {i} das Pint {n}
itibari ölçü {i} das Nennmaß {n}
itibari ölçü {i} der Richtmaß {m}
ışıldama ölçü birimi {i} [fiz]das Phot {n}
karış ölçü birimi {i} der Palm {m}
kenar ölçü oranı {i} das Seitenverhältnis {n}
kereste hacim ölçü birimi {i} der Ster {m}
kontrol ölçü cetveli {i} der Prüfmaßstab {m}
kulaç ölçü birimi {i} das Klafter {n}
kumaştaki suni iplik miktarını belirten bir ölçü birimi {i} das Denier {n}
makul ölçü {allg} billig ermessen {allg}
nominal ölçü {i} das Nennmaß {n}
normal ölçü {i} der Normalmaß {m}
normal ölçü cetveli {i} der Normalstab {m}
normal ölçü halkası {i} der Normallehrring {m}
normal ölçü mastarı {i} die Normallehre {f}
ölçü aleti {i} der Messapparat {m}
ölçü aleti {i} das Eichgerät {n}
ölçü aleti {i} das Messinstrument {n}
ölçü aleti gösterge çizelgesi {i} die Skala {f}
ölçü aletleri denetleyicisi {i} der Eichmeister {m}
ölçü aletlerindeki ayar çizgisi {i} der Eichstrich {m}
ölçü alma {i} die Ausmessung {f}
ölçü balonu {i} der Messkolben {m}
ölçü bandı {i} das Messband {n}
ölçü basıncı {i} der Messdruck {m}
ölçü belirleme {i} die Maßbestimmung {f}
ölçü birimi {i} die Maßeinheit {f}
ölçü çarkı {i} das Messrad {n}
ölçü değer değişimi gösteren cihaz {i} das Variometer {n}
ölçü diyagramı {i} die Messblende {f}
ölçü esası {i} die Bemessungsgrundlage {f}
ölçü ile {allg} nach Maß {allg}
ölçü kabı {i} der Messbecher {m}
ölçü kaşığı {i} der Messlöffel {m}
ölçü levhası {i} die Messscheibe {f}
ölçü olarak büyük boy {i} die Übergröße {f}
ölçü oluşturan {s} normativ {adj}
ölçü şeridi {i} die Messleine {f}
ölçü şeridi {i} das Messband {n}
ölçü sistemi {i} das Maßsystem {n}
ölçü sonucu {i} das Messergebnis {n}
ölçü tanımamak {v} übertreiben {v}
ölçü tanımaz {s} unmäßig {adj}
ölçü tanımazlık {i} die Unmäßigkeit {f}
ölçü üstü {i} das Übermaß {n}
ölçü uyarınca {s} maßstäblich {adj}
ölçü üzerine {allg} nach Maß {allg}
ölçü üzerine götürü {i} der Massakkord {m}
ölçü vermek {itr} dimensionieren {itr}