TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
adına {allg} im Auftrag {allg}
adına {allg} im Auftrag von {allg}
adına {allg} im Namen von {allg}
adına {allg} in Vertretung {allg}
adına {allg} in Vertretung von {allg}
adına {adv} [huk]per procurationem {adv}
adına leke getirme {i} die Verunglimpfung {f}
adına leke sürmek {v} diskreditieren {v}
adına ödenmek üzere {allg} lautend auf {allg}
adına sunma {i} die Widmung {f}
adına sunmak {fi} widmen {v}
adına tahsis etmek {fi} anweisen {v}
Indirekte Treffer
... adına {allg} im Namen von ... {allg}
... adına {allg} im Auftrag von ... {allg}
adına leke getirme {i} die Verunglimpfung {f}
adına leke sürmek {v} diskreditieren {v}
adına ödenmek üzere {allg} lautend auf {allg}
adına sunma {i} die Widmung {f}
adına sunmak {fi} widmen {v}
adına tahsis etmek {fi} anweisen {v}
belirli bir zaman dilimi içinde adına rezervasyon yapma {i} die Option {f}
birisinin adına konuşmak {allg} für jdn sprechen {allg}
borçlu adına kaydetmek {v} [tic]kreditieren {v}
din adına çılgınlık {i} [din]die Theomanie {f}
doğa koruma adına alınan tedbir {i} der Naturschutz {m}
düşman adına çalışmak {itr} kollaborieren {itr}
düzenin bozulmaması adına yapılan uyarı {i} der Ordnungsruf {m}
firma adına imzalamak {v} firmieren {v}
halk adına çalışan kişi {i} der Bürgerrechtler {m}
hükümdar adına işleri yöneten kimse {i} der Prinzregent {m}
iki ülke adına çalışan ajan {i} der Doppelagent {m}
kanun adına {allg} im Namen des Gesetzes {allg}
şahsım adına {allg} ich für meine Person {allg}
şef adına {allg} im Auftrag des Chefs {allg}
Tanrı adına! {allg} um Himmels willen {allg}
üçüncü kişiler adına menkul değer emisyonu {allg} Effektenemission auf fremde Rechnung {allg}
ulus adına {allg} [huk]Im Namen des Volkes {allg}