TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
bölge {i} der Abschnitt {m}
bölge {i} der Bezirk {m}
bölge {i} der Distrikt {m}
bölge {i} die Ecke {f}
bölge {i} der Erdstrich {m}
bölge {i} die Fläche {f}
bölge {i} der Gau {m}
bölge {i} das Gebiet {n}
bölge {i} die Gegend {f}
bölge {i} die Gemarkung {f}
bölge {i} [coğ]der Gürtel {m}
bölge {i} das Körpergegend {n}
bölge {i} [mat]der Kreis {m}
bölge {i} das Land {n}
bölge {i} die Landschaft {f}
bölge {i} der Landstrich {m}
bölge {i} die Örtlichkeit {f}
bölge {i} der Platz {m}
bölge {i} der Raum {m}
bölge {i} der Rayon {m}
bölge {i} die Region {f}
bölge {i} [mad]das Revier {n}
bölge {i} der Sektor {m}
bölge {i} der Sprengel {m}
bölge {i} der Strich {m}
bölge {i} das Territorium {n}
bölge {i} der Trakt {m}
bölge {i} [coğ]die Zone {f}
bölge anayasası kurulu {i} die Kreisverfassung {f}
bölge birliği {i} der Bezirksverband {m}
bölge bölge {adv} stellenweise {adv}
bölge bürosu {i} das Bezirksbüro {n}
bölge düzeni {i} die Kreisordnung {f}
bölge egemenliği {i} die Gebietshoheit {f}
bölge halkını tanıma {i} die Lokalkenntnis {f}
Bölge İdare Mahkemesi {i} [huk]das Bezirksverwaltungsgericht {n}
Bölge İdaresi {i} [pol]die Bezirksregierung {f}
bölge kullanılması {i} die Flächennutzung {f}
bölge kurumu {i} die Gebietskörperschaft {f}
bölge mahkemesi {i} [huk]das Bezirksgericht {n}
bölge mahkemesi {i} das Kreisgericht {n}
bölge memuriyeti {i} das Bezirksamt {n}
bölge müdürlüğü {i} die Bezirksleitung {f}
bölge müdürü {i} der Bezirksleiter {m}
bölge müdürü {i} der Gebietsdirektor {m}
bölge müdürü {i} [eko]der Gebietsleiter {m}
bölge noteri {i} der Bezirksnotar {m}
bölge ofisi {i} das Bezirksbüro {n}
bölge okulu {i} die Bezirksschule {f}
bölge planlama {i} die Landesplanung {f}
bölge planlaması {i} der Flächennutzungsplan {m}
bölge sınırlaması {i} die Gebietsabgrenzung {f}
bölge taksimi {i} die Gebietsaufteilung {f}
bölge temsilcisi {i} der Gebietsvertreter {m}
bölge temsilcisi {i} [tic]der Platzvertreter {m}
bölge yöneticisi {i} [tic]der Bereichsleiter {m}
bölge yöneticisi {i} [tic]der Gebietsleiter {m}
bölgecilik {i} der Partikularismus {m}
bölgecilik {i} der Regionalismus {m}
bölgecilikle ilgili {s} partikularistisch {adj}
bölgeden çıkarma {i} die Gebietsausweisung {f}
bölgeler genel {i} der Kreistag {m}
bölgeler üstü {s} überregional {adj}
bölgelerarası {adv} interzonal {adv}
bölgenin hava durumu {i} die Großwetterlage {f}
bölgenin yabancısı {a} gebietsfremd {a}
bölgesel {s} heimisch {adj}
bölgesel {a} kommunal {a}
bölgesel {s} landschaftlich {adj}
bölgesel {a} lokal {a}
bölgesel {s} regional {adj}
bölgesel ayarlar {allg} [biliş]Ländereinstellungen {allg}
bölgesel felç {i} [hek]die Parese {f}
bölgesel gereksinme {i} der Flächenbedarf {m}
bölgesel grev {i} der Flächenstreik {m}
bölgesel haberler {ç} die Lokalnachrichten {pl}
bölgesel kalkınma {allg} Erschließung von Bauland {allg}
bölgesel kalkınma {allg} regionale Entwicklung {allg}
bölgesel kalkınma {allg} regionale Erschließung {allg}
bölgesel kamusal tüzel kişilik {i} die Gebietskörperschaft {f}
Indirekte Treffer
açık bölge {i} die Freizone {f}
altyapısı zayıf bölge {allg} strukturschwaches Gebiet {allg}
Antarktik bölge {i} [coğ]die Antarktis {f}
aşırı nüfuslu bölge {allg} übervölkertes Gebiet {allg}
askeri bölge {i} [ask]die Militärzone {f}
aşkın nüfuslu bölge {allg} übervölkertes Gebiet {allg}
avı bol olan bölge {s} wildreich {adj}
bankaların yoğunlukla bulunduğu bölge {i} [eko]der Bankbezirk {m}
batak bölge {i} das Sumpfland {n}
belediyesiz bölge {i} das Gemeindefreies Gebiet {n}
birlik gösteren bölge {i} [coğ]der Raum {m}
bölge anayasası kurulu {i} die Kreisverfassung {f}
bölge birliği {i} der Bezirksverband {m}
bölge bölge {adv} stellenweise {adv}
bölge bürosu {i} das Bezirksbüro {n}
bölge düzeni {i} die Kreisordnung {f}
bölge egemenliği {i} die Gebietshoheit {f}
bölge halkını tanıma {i} die Lokalkenntnis {f}
Bölge İdare Mahkemesi {i} [huk]das Bezirksverwaltungsgericht {n}
Bölge İdaresi {i} [pol]die Bezirksregierung {f}
bölge kullanılması {i} die Flächennutzung {f}
bölge kurumu {i} die Gebietskörperschaft {f}
bölge mahkemesi {i} das Kreisgericht {n}
bölge mahkemesi {i} [huk]das Bezirksgericht {n}
bölge memuriyeti {i} das Bezirksamt {n}
bölge müdürlüğü {i} die Bezirksleitung {f}
bölge müdürü {i} [eko]der Gebietsleiter {m}
bölge müdürü {i} der Gebietsdirektor {m}
bölge müdürü {i} der Bezirksleiter {m}
bölge noteri {i} der Bezirksnotar {m}
bölge ofisi {i} das Bezirksbüro {n}
bölge okulu {i} die Bezirksschule {f}
bölge planlama {i} die Landesplanung {f}
bölge planlaması {i} der Flächennutzungsplan {m}
bölge sınırlaması {i} die Gebietsabgrenzung {f}
bölge taksimi {i} die Gebietsaufteilung {f}
bölge temsilcisi {i} [tic]der Platzvertreter {m}
bölge temsilcisi {i} der Gebietsvertreter {m}
bölge yöneticisi {i} [tic]der Gebietsleiter {m}
bölge yöneticisi {i} [tic]der Bereichsleiter {m}
buz tutmamış bölge {i} die Wune {f}
buzsuz bölge {i} die Wune {f}
cinsel bölge {i} das Intimbereich {n}
cinsel uyarıcı bölge {allg} erogene Zone {allg}
çok sık bunalımların yaşandığı bölge {i} [pol]der Krisenherd {m}
dağlık bölge {i} das Hochland {n}
dağlık bölge {i} die Gebirgsgegend {f}
dağlık bölge {i} die Berglandschaft {f}
denizde savaş alanı olarak ilan edilmiş bölge {i} [ask]das Sperrgebiet {n}
doğal durumunu koruyan bölge {i} die Wildnis {f}
doğal özelliği olan bir bölge {i} [coğ]die Landschaft {f}
ekonomik ve politik açıdan bir yere bağlı olan bölge {i} das Hinterland {n}