TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
bağımlı {a} abhängig {a}
bağımlı {allg} akzessorisch {allg}
bağımlı {s} angewiesen {adj}
bağımlı {s} hörig {adj}
bağımlı {i} der Hörige {m}
bağımlı {s} indirekt {adj}
bağımlı {s} subaltern {adj}
bağımlı {s} süchtig {adj}
bağımlı {i} die Süchtige {f}
bağımlı {fm} Süchtiger {fm}
bağımlı {s} unfrei {adj}
bağımlı {s} unselbständig {adj}
bağımlı {s} Untertan {adj}
bağımlı {s} vasellisch {adj}
bağımlı aktif nüfus {allg} unselbstständig tätige Bevölkerung {allg}
bağımlı altbey {i} der Vasall {m}
bağımlı biçim {allg} gebundene Form {allg}
bağımlı çalışma {allg} nichtselbständige Arbeit {allg}
bağımlı cümle {allg} [dilb]abhängiger Satz {allg}
bağımlı devlet {i} [pol]der Vasallenstaat {m}
bağımlı dilbilgisi {i} [dilb]die Depedenzgrammatik {f}
bağımlı edat {i} [dilb]das Verhältniswort {n}
bağımlı hale getirmek {v} versklaven {v}
bağımlı işten elde edilen gelirler {allg} Einkünfte aus unselbständiger Arbeit {allg}
bağımlı işten elde edilen gelirler {allg} Einkünfte aus unselbständiger Tätigkeit {allg}
bağımlı işten elde edilen kazançlar {allg} Einkünfte aus unselbständiger Arbeit {allg}
bağımlı işten elde edilen kazançlar {allg} Einkünfte aus unselbständiger Tätigkeit {allg}
bağımlı kelime {i} [dilb]das Verhältniswort {n}
bağımlı kılmak {v} subordinieren {v}
bağımlı kılmak {v} unterwerfen {v}
bağımlı kredi {allg} gebundener Kredit {allg}
bağımlı mevkide çalıştırma {allg} Beschäftigung in abhängiger Stellung {allg}
bağımlı olma {i} die Unterordnung {f}
bağımlı olmak {allg} angewiesen sein auf {allg}
bağımlı olmak {itr} verfallen {itr}
bağımlı olmak {fi} Abhängig sein {v}
bağımlı şirket {i} die Abhängige Gesellschaft {f}
bağımlı takı {i} [dilb]das Verhältniswort {n}
bağımlılığı bırakmak {allg} entwöhnen {allg}
bağımlılığından kurtulmak {v} entgiften {v}
bağımlılık {i} die Abhängigkeit {f}
bağımlılık {i} die Akzessorietät {f}
bağımlılık {i} die Dependenz {f}
bağımlılık {i} die Hörigkeit {f}
bağımlılık {i} die Passion {f}
bağımlılık {i} die Subordination {f}
bağımlılık {i} die Sucht {f}
bağımlılık {i} die Unselbständigkeit {f}
bağımlılık {i} die Unselbstständigkeit {f}
bağımlılık {i} das Vasallentum {n}
bağımlılık hastası {mf} [hek]Suchtkranke {mf}
bağımlılık ilişkisi {i} das Abhängigkeitsverhältnis {n}
bağımlılık raporu {i} der Abhängigkeitsbericht {m}
bağımlılık tedavi merkezi {i} die Entziehungsanstalt {f}
bağımlılık tedavi merkezi {i} die Entzugsanstalt {f}
bağımlılık tedavisi {i} die Entziehungskur {f}
bağımlılık tehlikesi {i} [hek]die Suchtgefahr {f}
bağımlılık yapan madde {i} die Droge {f}
bağımlılık yaratıcı {s} [hek]suchterzeugend {adj}
Indirekte Treffer
bağımlı aktif nüfus {allg} unselbstständig tätige Bevölkerung {allg}
bağımlı altbey {i} der Vasall {m}
bağımlı biçim {allg} gebundene Form {allg}
bağımlı çalışma {allg} nichtselbständige Arbeit {allg}
bağımlı cümle {allg} [dilb]abhängiger Satz {allg}
bağımlı devlet {i} [pol]der Vasallenstaat {m}
bağımlı dilbilgisi {i} [dilb]die Depedenzgrammatik {f}
bağımlı edat {i} [dilb]das Verhältniswort {n}
bağımlı hale getirmek {v} versklaven {v}
bağımlı işten elde edilen gelirler {allg} Einkünfte aus unselbständiger Tätigkeit {allg}
bağımlı işten elde edilen gelirler {allg} Einkünfte aus unselbständiger Arbeit {allg}
bağımlı işten elde edilen kazançlar {allg} Einkünfte aus unselbständiger Arbeit {allg}
bağımlı işten elde edilen kazançlar {allg} Einkünfte aus unselbständiger Tätigkeit {allg}
bağımlı kelime {i} [dilb]das Verhältniswort {n}
bağımlı kılmak {v} unterwerfen {v}
bağımlı kılmak {v} subordinieren {v}
bağımlı kredi {allg} gebundener Kredit {allg}
bağımlı mevkide çalıştırma {allg} Beschäftigung in abhängiger Stellung {allg}
bağımlı olma {i} die Unterordnung {f}
bağımlı olmak {itr} verfallen {itr}
bağımlı olmak {allg} angewiesen sein auf {allg}
bağımlı olmak {fi} Abhängig sein {v}
bağımlı şirket {i} die Abhängige Gesellschaft {f}
bağımlı takı {i} [dilb]das Verhältniswort {n}
bağımsız gibi görünen ama bir büyük devlete bağımlı devlet {i} der Satellitenstaat {m}
birisini bağımlı kılmak {allg} jdn zu etw verpflichten {allg}
ilaca bağımlı {s} drogenabhängig {adj}
lüks yaşam sürdüğü halde başkasına bağımlı olma durumu {allg} ein goldener Käfig {allg}
modaya bağımlı {s} zeitbedingt {adj}
modaya bağımlı olmayan {s} zeitlos {adj}
tröste bağımlı olmayan {s} [tic]trustfrei {adj}
uyuşturucuya bağımlı {s} drogenabhängig {adj}