TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
sonuç {i} der Abschluss {m}
sonuç {i} das Abschneiden {n}
sonuç {i} der Ausfall {m}
sonuç {i} der Ausfluss {m}
sonuç {i} der Ausgang {m}
sonuç {i} die Auswirkung {f}
sonuç {i} der Befund {m}
sonuç {i} der Belauf {m}
sonuç {i} der Beschluss {m}
sonuç {i} die Dezision {f}
sonuç {i} der Effekt {m}
sonuç {i} der Entscheid {m}
sonuç {i} der Erfolg {m}
sonuç {i} das Ergebnis {n}
sonuç {i} das Fazit {n}
sonuç {i} die Folge {f}
sonuç {i} die Folgerung {f}
sonuç {i} die Frucht {f}
sonuç {i} die Gegebenheit {f}
sonuç {i} die Konsequenz {f}
sonuç {i} das Korollar {n}
sonuç {i} die Lehre {f}
sonuç {i} das Resultat {n}
sonuç {i} der Schluss {m}
sonuç {i} die Schlussfolgerung {f}
sonuç {i} die Wirkung {f}
sonuç alamama {i} die Vergeblichkeit {f}
sonuç alana kadar mücadele etmek {fi} ausfechten {v}
sonuç alıcı şiddetli saldırı {i} [ask]der Sturmangriff {m}
sonuç alıncaya kadar mücadele etmek {fi} durchfechten {v}
sonuç bulmak {fi} [mat]herausbringen {v}
sonuç çıkaramama {i} die Vergeblichkeit {f}
sonuç çıkarma {i} die Ableitung {f}
sonuç çıkarma {i} die Deduktion {f}
sonuç çıkarma {i} die Konklusion {f}
sonuç çıkarmak {fi} ableiten {v}
sonuç çıkarmak {v} deduzieren {v}
sonuç çıkarmak {v} entnehmen {v}
sonuç çıkarmak {v} entziehen {v}
sonuç çıkarmak {v} erschließen {v}
sonuç çıkarmak {fi} ersehen {v}
sonuç çıkarmak {fi} Fazit ziehen {v}
sonuç çıkarmak {fi} folgern {v}
sonuç çıkarmak {allg} Konsequenz ziehen {allg}
sonuç çıkarmak {v} schließen {v}
sonuç çıkarmak {v} ziehen {v}
sonuç çıkarmak {fi} einen Schluss ziehen {v}
sonuç cümleciği {i} [dilb]der Konsekutivsatz {m}
sonuç doğurmaya yönelik {allg} konkludent {allg}
sonuç elde etmek {allg} Erfolg erzielen {allg}
sonuç elde etmek {allg} Ergebnis erzielen {allg}
sonuç getirmeyen tartışma {i} das Hickhack {n}
sonuç görünüşü belirtici {s} [dilb]resultativ {adj}
sonuç gösteren {s} [dilb]konsekutiv {adj}
sonuç hesabı {i} die Abschlussrechnung {f}
sonuç ne olacak? {allg} was wird dabei herauskommen {allg}
sonuç olarak {adv} also {adv}
sonuç olarak {adv} ausgangs {adv}
sonuç olarak algılamak {v} folgern {v}
sonuç olarak çıkmak {itr} resultieren {itr}
sonuç verici {s} resultativ {adj}
sonuç vermek {fi} ausfallen {v}
sonuç vermek {fi} ausschlagen {v}
sonuç vermek {itr} erfolgen {itr}
sonuç vermek durmak {fi} ausfallen {v}
sonuç vermeyen {s} unergiebig {adj}
sonuca bağlamak {fi} ausmachen {v}
sonuca bağlamak {v} dichtmachen {v}
sonuca bağlanmamış {s} dahingestellt {adj}
sonuca bağlı ücret {i} der Leistungslohn {m}
sonuca gitme {i} die Induktion {f}
sonuca götürmek {fi} hinführen {v}
sonuca ulaştırmak {v} vollbringen {v}
sonuca varıcı {allg} schlüssig {allg}
sonuca varma {i} die Abmachung {f}
sonuca varma {allg} Ergebnis erzielen {allg}
sonuca varma {i} der Schluss {m}
sonuca varmak {allg} eine Abmachung treffen {allg}
sonuca varmak {fi} herausbekommen {v}
sonuca varmak {allg} erledigen {allg}
Indirekte Treffer
akla hayale gelmeyecek sonuç {i} der Rattenschwanz {m}
ara sonuç {i} das Zwischenergebnis {n}
başarılı sonuç {i} das Erfolgserlebnis {n}
bir şeyden sonuç çıkarmak {v} aus schlussfolgern {v}
bir şeyden sonuç çıkarmak {v} ersehen {v}
dengeli sonuç {allg} ausgeglichenes Ergebnis {allg}
ek sonuç {i} die Nebenfolge {f}
feri sonuç {i} die Nebenfolge {f}
geçici sonuç {i} das Zwischenergebnis {n}
geçici sonuç {allg} vorläufiges Ergebnis {allg}
genel sonuç {i} das Gesamtergebnis {n}
genel sonuç {i} die Gesamtentwicklung {f}
hukuki sonuç {i} [huk]die Rechtswirkung {f}
hukuki sonuç {i} [huk]die Rechtsfolge {f}
hukuki sonuç doğurmaya yönelik hareket {i} [huk]das Schlüssiges Handeln {n}
hukuki sonuç doğurmaya yönelik hareket {i} [huk]das Konkludentes Handeln {n}
kafi sonuç {i} das Definitivum {n}
kesin sonuç {i} [huk]die Entscheidung {f}
kesin sonuç {i} das Endergebnis {n}
kesin sonuç {i} das Definitivum {n}
kötü sonuç alma {i} der Misserfolg {m}
kötü sonuç vermek {allg} schlecht ausschlagen {allg}
neden-sonuç ilişkisi {i} der Kausalzusammenhang {m}
olağanüstü sonuç {allg} außerordentliches Ergebnis {allg}
şaşırtıcı sonuç {i} der Rattenschwanz {m}
sebep-sonuç ilişkisi {allg} ursächlicher Zusammenhang {allg}
sonuç alamama {i} die Vergeblichkeit {f}
sonuç alana kadar mücadele etmek {fi} ausfechten {v}
sonuç alıcı şiddetli saldırı {i} [ask]der Sturmangriff {m}
sonuç alıncaya kadar mücadele etmek {fi} durchfechten {v}
sonuç bulmak {fi} [mat]herausbringen {v}
sonuç çıkaramama {i} die Vergeblichkeit {f}
sonuç çıkarma {i} die Konklusion {f}
sonuç çıkarma {i} die Deduktion {f}
sonuç çıkarma {i} die Ableitung {f}
sonuç çıkarmak {fi} ersehen {v}
sonuç çıkarmak {fi} ableiten {v}
sonuç çıkarmak {v} schließen {v}
sonuç çıkarmak {v} erschließen {v}
sonuç çıkarmak {allg} Konsequenz ziehen {allg}
sonuç çıkarmak {v} entziehen {v}
sonuç çıkarmak {fi} folgern {v}
sonuç çıkarmak {v} entnehmen {v}
sonuç çıkarmak {fi} einen Schluss ziehen {v}
sonuç çıkarmak {fi} Fazit ziehen {v}
sonuç çıkarmak {v} deduzieren {v}
sonuç çıkarmak {v} ziehen {v}
sonuç cümleciği {i} [dilb]der Konsekutivsatz {m}
sonuç doğurmaya yönelik {allg} konkludent {allg}
sonuç elde etmek {allg} Erfolg erzielen {allg}
sonuç elde etmek {allg} Ergebnis erzielen {allg}
sonuç getirmeyen tartışma {i} das Hickhack {n}
sonuç görünüşü belirtici {s} [dilb]resultativ {adj}
sonuç gösteren {s} [dilb]konsekutiv {adj}