TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
değeri az {i} das Kleingeld {n}
değeri azalmak {allg} in den Keller fallen {allg}
değeri düşmek {allg} im Wert sinken {allg}
değeri düşük mal {allg} minderwertiges Gut {allg}
değeri kestirebilir {s} schätzbar {adj}
değeri ölçülmez {s} unschätzbar {adj}
değeri olmak {fi} gelten {v}
değeri olmak {fi} mitrechnen {v}
değeri olmama {i} die Belanglosigkeit {f}
değeri olmamak {allg} keinen Wert haben {allg}
değeri şüpheli kağıt {allg} [tic]dubioses Papier {allg}
değeri tespit edilemez {s} unwägbar {adj}
değeri tespit edilemezlik {i} die Unwägbarkeit {f}
değeri tutarlı hisse senetleri {allg} wertbeständige Aktien {allg}
değeri üzerinde yazılı posta paketi {i} das Wertpaket {n}
değeri yüksek mal {allg} hochwertiger Artikel {allg}
değerin azaltılması {i} der Minderwert {m}
değerin iyice düşmüş olması {allg} im Keller sein {allg}
değerinde olmak {fi} Kosten {v}
değerinden kaybetmemiş ürünlerden yapılmış yemek {i} das Vollwertgericht {n}
değerinden kaybetmemiş ürünlerle beslenme {i} die Vollwerternährung {f}
değerini anlamak {fi} schätzen lernen {v}
değerini anlamamak {fi} verkennen {v}
değerini artırma {i} die Aufwertung {f}
değerini bilmek {v} würdigen {v}
değerini düşürme {fi} entwerten {v}
değerini düşürme {i} die Schmälerung {f}
değerini düşürmek {fi} [tic]abwerten {v}
değerini düşürmek {v} dekreditieren {v}
değerini düşürmek {fi} entwerten {v}
değerini düşürmek {v} schmälern {v}
değerini düşürmek {v} verschlechtern {v}
değerini göstermek {fi} durchsetzen {v}
değerini indirmek {v} schmälern {v}
değerini karşılamak {v} kompensieren {v}
değerini kaybetmek {fi} abbröckeln {v}
değerini sürekli koruyan {s} wertbeständig {adj}
değerini tahmin etmek {fi} abschätzen {v}
değerini takdir etme {i} die Würdigung {f}
değerini yükseltmek {fi} aufwerten {v}
değerinin altında satmak {v} verhökern {v}
değerinin altında sigorta ettirme {i} die Unterversicherung {f}
değerinin en fazlası {i} der Höchstwert {m}
Indirekte Treffer
aktif ve pasiflerin bilanço değeri {i} [tic]der Buchwert {m}
alım değeri {i} der Anschaffungswert {m}
alıntı yapılarak yazılmış bilimsel değeri olmayan kitap {i} die Kompilation {f}
alış değeri {i} der Beschaffungswert {m}
alış değeri {i} der Anschaffungswert {m}
altın değeri {i} der Goldwert {m}
altın değeri şartı {i} die Goldwertklausel {f}
amortisman değeri {i} der Abschreibungswert {m}
anında teslim değeri {i} der Kassawert {m}
anüitelerin bugünkü değeri {allg} Tageswert der Annuität {allg}
anüitelerin toplu son değeri {allg} Zinseszinsen der Annuität {allg}
ara değeri bulma {i} die Interpolation {f}
arazi değeri {i} der Grundwert {m}
arazi değeri {i} der Bodenwert {m}
arıtma değeri {i} das Raffinationswert {n}
arsa birim değeri {i} der Grundstückseinheitswert {m}
aşınma değeri {i} der Abnutzungswert {m}
ayar değeri {i} das Eichwert {n}
başlangıç değeri {i} der Anschaffungswert {m}
baz değeri {i} [kim]das Basenwert {n}
bedeli piyasa değeri üzerinden ödenecek borç {i} die Wertschuld {f}
beklenti değeri {i} der Erwartungswert {m}
besi değeri {i} der Futterwert {m}
besin değeri {i} der Nährgehalt {m}
besin değeri yüksek yiyecek {a} vollwert {a}
besleme değeri {i} der Nährwert {m}
beyaz şeker değeri {i} der Weißzuckerwert {m}
bilimsel değeri olmayan kitap yazarı {i} der Kompilator {m}
bina değeri {i} der Gebäudewert {m}
bir nesnenin yeni değeri {i} der Neuwert {m}
bir şeyin değeri veya fiyatı ilgili mesele {i} die Kostenfrage {f}
bir yerin eğlenme imkanları bakımından değeri {i} der Unterhaltungswert {m}
birim değeri {i} [eko]der Einheitswert {m}
birimlerin karşılıklı değeri {i} [tic]die Paritit {f}
birleşim değeri {i} [kim]die Wertigkeit {f}
birleşme değeri {i} [kim]die Valenz {f}
borçlanma değeri {i} der Beleihungswert {m}
borsa açılış değeri {i} [tic]der Anfangskurs {m}
borsa değeri {i} [tic]der Börsenwert {m}
borsa değeri {i} [tic]der Börsenkurs {m}
borsa dışı serbest işlem değeri {i} der Freiverkehrswert {m}
brüt defter değeri {i} [tic]der Bruttobuchwert {m}
çıkış değeri {i} der Ausgangswert {m}
çok özel bir değeri olmak {allg} eine ganz besondere Note haben {allg}
dava konusunun değeri {i} [huk]der Geschäftswert {m}
davanın değeri {i} [huk]der Streitwert {m}
davanın değeri {allg} Höhe des Streitwerts {allg}
defter değeri {i} der Buchwert {m}
defter değeri {allg} buchmäßiger Wert {allg}
değeri az {i} das Kleingeld {n}
değeri azalmak {allg} in den Keller fallen {allg}
değeri düşmek {allg} im Wert sinken {allg}
değeri düşük mal {allg} minderwertiges Gut {allg}
değeri kestirebilir {s} schätzbar {adj}
değeri ölçülmez {s} unschätzbar {adj}
değeri olmak {fi} mitrechnen {v}
değeri olmak {fi} gelten {v}
değeri olmama {i} die Belanglosigkeit {f}
değeri olmamak {allg} keinen Wert haben {allg}
değeri şüpheli kağıt {allg} [tic]dubioses Papier {allg}
değeri tespit edilemez {s} unwägbar {adj}
değeri tespit edilemezlik {i} die Unwägbarkeit {f}
değeri tutarlı hisse senetleri {allg} wertbeständige Aktien {allg}
değeri üzerinde yazılı posta paketi {i} das Wertpaket {n}
değeri yüksek mal {allg} hochwertiger Artikel {allg}
denge değeri {i} der Gleichgewichtswert {m}
doyma değeri {i} der Sättigungswert {m}
edebi değeri olmayan sıradan roman veya hikaye {i} die Unterhaltungsliteratur {f}
emek değeri {i} der Arbeitswert {m}
enflasyon değeri {i} der Inflationswert {m}
envanter değeri {i} der Inventarkurs {m}
envanter değeri {i} der Bestandswert {m}
envanter değeri {i} der Inventarwert {m}
erime değeri {i} [tek]das Backwert {n}
fazla değeri yok {allg} nicht viel wert {allg}
firma değeri {i} der Firmenwert {m}
firma değeri {i} der Goodwill {m}
firmanın değeri {i} der Geschäftswert {m}
gaz değeri {i} die Gaswertzahl {f}
gümrük değeri {i} der Zollwert {m}