TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
işletme {i} der Abbau {m}
işletme {i} der Antrieb {m}
işletme {i} der Anwurf {m}
işletme {i} [tic]die Ausbeutung {f}
işletme {i} die Ausnutzung {f}
işletme {i} die Beanspruchung {f}
işletme {i} der Betrieb {m}
işletme {i} die Betriebsanlage {f}
işletme {i} [tic]die Bewirtschaftung {f}
işletme {i} der Einsatz {m}
işletme {i} die Firma {f}
işletme {i} [mad]die Förderung {f}
işletme {i} das Geschäft {n}
işletme {i} die Gründung {f}
işletme {i} der Handel {m}
işletme {i} die Inbetriebnahme {f}
işletme {i} die Kultur {f}
işletme {i} das Werk {n}
İşletme {i} [eko]die Betriebswirtschaftslehre {f}
işletme açmak {allg} Betrieb aufnehmen {allg}
işletme ağı {i} das Netz {n}
işletme aktifleri {ç} die Betriebsaktiva {pl}
işletme aktifleri {allg} produktive Aktiva {allg}
işletme alanı {i} die Betriebsfläche {f}
işletme amacı {i} das Wirtschaftsziel {n}
işletme amacı tipi {i} [tic]der Betriebszieltyp {m}
işletme analizi {i} die Betriebsanalyse {f}
işletme anayasası {i} die Betriebsverfassung {f}
işletme anlaşması {i} die Betriebsvereinbarung {f}
işletme arızası {i} die Betriebsstörung {f}
işletme basıncı {i} der Betriebsdruck {m}
işletme belgeleri {ç} die Betriebsunterlagen {pl}
işletme biçimi {i} [tic]die Betriebsform {f}
işletme bilançosu {i} [tic]die Betriebsbilanz {f}
işletme bilgisi {i} die Ökonomie {f}
işletme binası {i} [tic]das Betriebsgebäude {n}
işletme birimi {i} die Betriebseinheit {f}
işletme bozukluğu {i} die Betriebsstörung {f}
işletme bütçesi {allg} betriebliches Gesamtbudget {allg}
işletme bütçesi {i} der Betriebsetat {m}
işletme büyüklüğü {i} die Betriebsgröße {f}
işletme çarkı {i} das Schaltrad {n}
işletme dairesi {i} [tic]die Betriebsverwaltung {f}
işletme danışmanı {i} der Betriebsberater {m}
işletme defteri {i} das Geschäftstagebuch {n}
işletme değeri {i} der Betriebswert {m}
işletme değeri {i} [tic]der Ertragswert {m}
işletme denemesi {i} die Betriebserfahrung {f}
işletme denetçisi {i} der Betriebsprüfer {m}
işletme denetçisi {i} der Betriebsrevisor {m}
işletme denetimi {i} die Betriebsaufsicht {f}
işletme denetimi {i} die Betriebsprüfung {f}
işletme deneyimi {i} die Betriebserfahrung {f}
işletme dışı {s} außerbetrieblich {adj}
işletme dışı gelir {allg} betriebsfremder Ertrag {allg}
işletme dışı gelirler {allg} außerbetriebliche Einkünfte {allg}
işletme dışı gelirler {allg} betriebsfremde Einkünfte {allg}
işletme dışı harcamalar {allg} betriebsfremde Aufwendungen {allg}
işletme dışı hasılat {allg} betriebsfremde Einnahmen {allg}
işletme dışı kazançlar {allg} außerbetriebliche Einkünfte {allg}
işletme dışı kazançlar {allg} betriebsfremde Einkünfte {allg}
işletme dışından {s} [tic]betriebsfremd {adj}
işletme donanımı {i} die Betriebsausrüstung {f}
işletme dönemi {i} die Betriebsperiode {f}
işletme düzeni {i} der Anlasser {m}
işletme düzeni {i} [tic]die Betriebsordnung {f}
işletme düzeni {i} das Schaltwerk {n}
işletme düzeyinde yönetime katılma {allg} Mitbestimmung im Betrieb {allg}
işletme ekonomisi {i} die Betriebswirtschaft {f}
işletme ekonomisi konusunda mesleki eğitim almış ve sanayi dalında bu mesleği yürüten kimse {i} der Industriekaufmann {m}
işletme emekli parası {allg} betriebliches Altersruhegeld {allg}
işletme emekliliği {allg} betriebliche Altersversorgung {allg}
işletme emekliliği {i} die Betriebsrente {f}
işletme emeklilik kanunu {i} das Betriebsrentengesetz {n}
işletme emniyeti {i} der Betriebsschutz {m}
işletme emniyeti mühendisi {i} [tic]der Betriebssicherheitsingenieur {m}
işletme enformatiği {i} die Betriebsinformatik {f}
işletme enformatiği {i} [biliş]die Wirtschaftsinformatik {f}
işletme fazlalığı {i} [tic]der Betriebsüberschuss {m}
işletme fonları {ç} die Betriebsmittel {pl}
Indirekte Treffer
ambar işletme metodu {i} der Magazinbau {m}
batmak üzere olan bir işletme {allg} wackeliges Unternehmen {allg}
belediye işletme hizmetleri {i} der Kommunalbetrieb {m}
bilgisayar işletme sistemi {i} das Betriebssystem {n}
birim başına işletme maliyeti {allg} Betriebskosten pro Einheit {allg}
branş işletme {i} der Filialbetrieb {m}
büyük işletme {i} das Großbetrieb {n}
büyük ölçekli işletme {i} [eko]das Großunternehmen {n}
büyük ölçekli işletme {i} der Großbetrieb {m}
çok vardiyalı işletme {i} der Mehrschichtenbetrieb {m}
daimi işletme {i} der Dauerbetrieb {m}
depo ve ambarları işletme maliyeti {ç} die Lagerhaltungskosten {pl}
dev işletme {i} das Mammutunternehmen {n}
devasa işletme {i} [tic]der Konzern {m}
devlet desteği ile ayakta durabilen işletme {i} [tic]der Zuschussbetrieb {m}
dönme yönü tersine işletme {i} [tek]die Umsteuerung {f}
eğilim işletme {i} der Tendenzbetrieb {m}
el ile işletme {i} der Handbetrieb {m}
elişi yapan işletme {i} der Handwerksbetrieb {m}
elle işletme {i} der Handbetrieb {m}
enerji üretip dağıtan işletme {i} das Energieversorgungsunternehmen {n}
esas işletme {i} das Grundlagenwerk {n}
gayr safi işletme hasılatı {i} das Bruttobetriebsergebnis {n}
genel işletme analizi {i} [tic]die Betriebsanalyse {f}
genel işletme ekonomisi {allg} allgemeine Betriebswirtschaftslehre {allg}
genel işletme giderleri {allg} [tic]allgemeine Betriebskosten {allg}
grev yapılan işletme {allg} bestreikter Betrieb {allg}
hizmet sunan işletme {i} der Dienstleistungsbetrieb {m}
iki veya daha fazla şahsın ortaklığıyla oluşan küçük işletme {allg} Gesellschaft des bürgerlichen Rechts {allg}
iktisadi işletme {allg} wirtschaftlicher Betrieb {allg}
İşletme {i} [eko]die Betriebswirtschaftslehre {f}
işletme açmak {allg} Betrieb aufnehmen {allg}
işletme ağı {i} das Netz {n}
işletme aktifleri {allg} produktive Aktiva {allg}
işletme aktifleri {ç} die Betriebsaktiva {pl}
işletme alanı {i} die Betriebsfläche {f}
işletme amacı {i} das Wirtschaftsziel {n}
işletme amacı tipi {i} [tic]der Betriebszieltyp {m}
işletme analizi {i} die Betriebsanalyse {f}
işletme anayasası {i} die Betriebsverfassung {f}
işletme anlaşması {i} die Betriebsvereinbarung {f}
işletme arızası {i} die Betriebsstörung {f}
işletme basıncı {i} der Betriebsdruck {m}
işletme belgeleri {ç} die Betriebsunterlagen {pl}
işletme biçimi {i} [tic]die Betriebsform {f}
işletme bilançosu {i} [tic]die Betriebsbilanz {f}
işletme bilgisi {i} die Ökonomie {f}
işletme binası {i} [tic]das Betriebsgebäude {n}
işletme birimi {i} die Betriebseinheit {f}
işletme bozukluğu {i} die Betriebsstörung {f}
işletme bütçesi {i} der Betriebsetat {m}
işletme bütçesi {allg} betriebliches Gesamtbudget {allg}
işletme büyüklüğü {i} die Betriebsgröße {f}
işletme çarkı {i} das Schaltrad {n}
işletme dairesi {i} [tic]die Betriebsverwaltung {f}
işletme danışmanı {i} der Betriebsberater {m}
işletme defteri {i} das Geschäftstagebuch {n}
işletme değeri {i} [tic]der Ertragswert {m}
işletme değeri {i} der Betriebswert {m}
işletme denemesi {i} die Betriebserfahrung {f}
işletme denetçisi {i} der Betriebsprüfer {m}
işletme denetçisi {i} der Betriebsrevisor {m}