TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
yılın başlangıcı {allg} Anfang des Jahres {allg}
yılın en kötü kelimesi {allg} Unwort des Jahres {allg}
yılın ilk günü {i} das Neujahr {n}
yılında {adv} anno {adv}
yılışık {a} aufdringlich {a}
yılışık {s} glattzüngig {adj}
yılışık {s} schmeichlerisch {adj}
yılışıklık {i} die Aufdringlichkeit {f}
yılışmak {allg} aufdringlich werden {allg}
Indirekte Treffer
20 yılı ile ilgili {s} zwanziger {adj}
2008 yılı {allg} das Jahr 2008 {allg}
ay yılı {i} das Mondjahr {n}
basım yılı {i} der Jahrgang {m}
bilanço yılı {i} [tic]das Bilanzjahr {n}
bir kitabın basım yılı {i} das Erscheinungsjahr {n}
bütçe yılı {i} das Haushaltsjahr {n}
bütçe yılı {i} das Etatjahr {n}
ders yılı içi notu {i} die Vorzensur {f}
doğum yılı {i} der Geburtsjahrgang {m}
doğum yılı {i} das Geburtsjahr {n}
evliliğin 60. yılı {allg} die diamantene Hochzeit {allg}
faaliyet yılı {i} das Geschäftsjahr {n}
faaliyet yılı {i} [tic]das Betriebsjahr {n}
faaliyet yılı sonucu {allg} Ergebnis des Geschäftsjahres {allg}
güneş yılı {i} das Sonnenjahr {n}
güneş yılı {i} das Solarjahr {n}
hesap yılı {i} das Rechnungsjahr {n}
hesap yılı {i} das Geschäftsjahr {n}
imal yılı {i} das Baujahr {n}
imal yılı {i} der Jahrgang {m}
yılı {i} das Geschäftsjahr {n}
ışık yılı {i} das Lichtjahr {n}
kıtlık yılı {i} das Hungerjahr {n}
meclis yasama yılı {i} das Parlamentsjahr {n}
meslek yılı {i} das Berufsjahr {n}
mükellefiyet yılı {allg} Jahr der Veranlagung {allg}
öğrenim yılı {i} das Studienjahr {n}
öğretim yılı {allg} akademisches Schuljahr {allg}
öğretim yılı {i} das Schuljahr {n}
okul yılı {i} das Schuljahr {n}
ölüm yılı {i} das Todesjahr {n}
parlamento yılı {i} das Parlamentsjahr {n}
piyasa yılı {i} [tic]das Marktjahr {n}
rapor yılı {i} das Berichtsjahr {n}
revizyon yılı {i} das Berichtsjahr {n}
seçim yılı {i} das Wahljahr {n}
takvim yılı {i} das Kalenderjahr {n}
üretim yılı {i} das Herstellungsjahr {n}
üretim yılı {i} das Baujahr {n}
üretim yılı {i} der Jahrgang {m}
üzüm hasat yılı {i} das Weinjahr {n}
vergi yılı {allg} steuerpflichtiges Jahr {allg}
yapım yılı {i} der Jahrgang {m}
yapım yılı {i} das Baujahr {n}
yaşam yılı {i} das Lebensjahr {n}
yayın yılı {i} das Erscheinungsjahr {n}