TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
yaşasın {allg} heil! {allg}
yaşasın {allg} hurra! {allg}
Yaşasın halkların kardeşliği {allg} Es lebe die Brüderlichkeit der Völker {allg}
yaşasın kralcı {s} königstreu {adj}
yaşasın! {ünl} evviva {Inter}
yaşasın! {ünl} heil {Inter}
yaşasın! {ünl} hurra {Inter}
Indirekte Treffer
açığa imza yasası {allg} Blankettgesetz {allg}
af yasası {i} das Amnestiegesetz {n}
ahlak yasası {i} das Sittengesetz {n}
antitröst yasası {i} das Kartellgesetz {n}
Arz ve Talep Yasası {allg} Gesetz von Angebot und Nachfrage {allg}
askerlik yasası {i} [ask]das Wehrrecht {n}
askerlik yasası {i} [ask]das Wehrgesetz {n}
Azalan Marjinal Fayda Yasası {allg} Gesetz des abnehmenden Grenznutzens {allg}
Azalan Marjinal Fayda Yasası {i} das Gesetz vom abnehmenden Grenznutzen {n}
Azalan Verimler Yasası {i} das Gesetz vom abnehmenden Grenzertrag {n}
Azalan Verimler Yasası {i} das Gesetz vom abnehmenden Ertragszuwachs {n}
Azalan Verimler Yasası {i} das Gesetz des abnehmenden Ertrages {n}
Azalan Verimler Yasası {i} das Ertragsgesetz {n}
baca temizleyicisi yasası {i} das Schornsteinfegergesetz {n}
bakım sigortası yasası {i} das Pflegeversicherungsgesetz {n}
balık avlama yasası {ç} die Fangrechte {pl}
balıkçılık yasası {i} das Fischereirecht {n}
borsa yasası {i} [huk]das Börsenrecht {n}
borsa yasası {i} [huk]das Börsengesetz {n}
bütçe yasası {i} das Budgetgesetz {n}
çevre bilgisi yasası {i} das Umweltinformationsgesetz {n}
ceza yasası {i} das Strafgesetz {n}
çocukları koruma yasası {allg} Gesetz zum Schutz der Kinder {allg}
dilde seslerin değişimi kuralı yasası {i} [dilb]das Lautgesetz {n}
doğa yasası {i} das Naturgesetz {n}
dönüşüm yasası {i} das Transformationsgesetz {n}
endüksiyon yasası {i} der Induktionsgesetz {m}
etki-tepki yasası {i} [fiz]das Wechselwirkungsgesetz {n}
faiz hesabı yasası {i} das Zinsabschlaggesetz {n}
federal bulaşıcı hastalıklar yasası {i} das Bundesseuchengesetz {n}
federal hava kalitesinin korunması yasası {i} das Bundesimmissionsschutzgesetz {n}
federal izin yasası {allg} Bundesurlaubsgesetz {allg}
federal meslek eğitim teşvik yasası {i} das Bundesausbildungsförderungsgesetz {n}
federal sosyal yardım yasası {i} das Bundessozialhilfegesetz {n}
federal toprağın korunması yasası {i} das Bundesbodenschutzgesetz {n}
federal yapım yasası {i} das Bundesbaugesetz {n}
gelir vergisi yasası {i} [huk]das Einkommenssteuergesetz {n}
gençliğin korunması yasası {i} das Jugendschutzrecht {n}
genişleme yasası {i} das Dehnungsgesetz {n}
gerilim yasası {i} das Spannungsgesetz {n}
gıda maddesi yasası {i} das Nahrungsmittelgesetz {n}
göç yasası {i} [huk]das Auswanderungsgesetz {n}
göç yasası {i} das Zuwanderungsgesetz {n}
Gresham Yasası {allg} Greshamsches Gesetz {allg}
Haksız Rekabeti Önleme Yasası {allg} Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb {allg}
harçlar yasası {i} die Gebührenordnung {f}
harçlar yasası {i} das Kostenrecht {n}
hisse senedi yasası {i} das Aktiengesetz {n}
hisse senetleri yasası {i} das Aktiengesetz {n}
ilaç reklamı yasası {i} das Heilmittelwerbegesetz {n}
ilköğretim yasası {i} das Grundschulgesetz {n}
teşvik yasası {i} [huk]das Arbeitsförderungsgesetz {n}
yasası {i} [huk]das Arbeitsgesetz {n}
ithalat yasası {i} [huk]das Einführungsgesetz {n}
itiraz yasası {i} das Einspruchsgesetz {n}
Kamuya Yararlı Örgütlenmeler Yasası {allg} Recht gemeinnütziger Organisationen {allg}
kartel yasası {i} das Kartellgesetz {n}
kira yasası {i} das Mietgesetz {n}
kiracıyı koruma yasası {i} das Mieterschutzgesetz {n}
koruma yasası {i} das Schutzgesetz {n}
kütleler etkisi yasası {i} das Massenwirkungsgesetz {n}
maden yasası {i} das Berggesetz {n}
mal marka yasası {i} das Markengesetz {n}
malvarlığı teşkil yasası {i} das Vermögensbildungsgesetz {n}
model yasası {i} [huk]das Modellgesetz {n}
olağanüstü durum yasası {i} [huk]das Notstandsgesetz {n}
olağanüstü hal yasası {i} [huk]das Notstandsgesetz {n}
olağanüstü hal yasası {i} das Notgesetz {n}
patent yasası {i} das Patentrecht {n}
patent yasası {i} das Patentgesetz {n}
Rekabet Sınırlamalarını Önleme Yasası {allg} Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen {allg}
sarkaç yasası {i} das Pendelgesetz {n}
seçilme hakkı yasası {i} das Wahlrechtsgesetz {n}
seçim yasası {i} [huk]das Wahlgesetz {n}
seçme hakkı yasası {i} das Wahlrechtsgesetz {n}
sürtünme yasası {i} das Reibungsgesetz {n}
telekomünikasyon yasası {i} das Telekommunikationsgesetz {n}
telif haklarını koruma yasası {allg} [huk]Urhebergesetz {allg}
telif yasası {allg} [huk]Urhebergesetz {allg}
ticaret yasası {i} [tic]das Handelsgesetz {n}