TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
yazılı {a} brieflich {a}
yazılı {adv} geschrieben {adv}
yazılı {s} schriftlich {adj}
yazılı {a} verhängnisvoll {a}
yazılı anlaşma {i} die Schriftliche Abmachung {f}
yazılı anlaşmalarda şart {i} [huk]die Klausel {f}
yazılı basın {ç} die Printmedien {pl}
yazılı belge {i} die Urkunde {f}
yazılı beyan {i} [huk]der Schriftsatz {m}
yazılı beyan {i} das Schriftstück {n}
yazılı bildiri {allg} schriftliche Ankündigung {allg}
yazılı bilgi {i} die Urkunde {f}
yazılı bilgi {i} die Zuschrift {f}
yazılı buyruk {allg} schriftlicher Auftrag {allg}
yazılı cevap {allg} schriftliche Antwort {allg}
yazılı cevap {allg} schriftlicher Bescheid {allg}
yazılı cevap {i} die Zuschrift {f}
yazılı çeviri {allg} schriftliche Übersetzung {allg}
yazılı dil {i} die Schriftsprache {f}
yazılı dilek {i} der Schriftsatz {m}
yazılı elkoyma emri {i} die Beschlagnahmeverfügung {f}
yazılı emir {allg} schriftlicher Auftrag {allg}
yazılı emir {allg} schriftlicher Befehl {allg}
yazılı emir {allg} schriftlicher Bescheid {allg}
yazılı eserde olay yerine ilişkin betimleme {i} der Lokalkolorit {m}
yazılı eserler {i} die Literatur {f}
yazılı fesih {allg} schriftliche Kündigung {allg}
yazılı haciz emri {i} die Beschlagnahmeverfügung {f}
yazılı havale {allg} schriftliche Anweisung {allg}
yazılı herhangi bir şey {i} die Zuschrift {f}
yazılı hukuk {allg} [huk]geschriebenes Recht {allg}
yazılı hukuk {allg} [huk]kodifiziertes Recht {allg}
yazılı iddianame {i} [huk]das Anklageschrift {n}
yazılı ifade {i} [bas]der Schriftsatz {m}
yazılı ihtar {i} die Erinnerung {f}
yazılı ihtar {allg} schriftliche Mahnung {allg}
yazılı ispat belgesi {i} der Urkundenbeweis {m}
yazılı istifa {allg} schriftliche Kündigung {allg}
yazılı itiraz {allg} schriftliche Beschwerde {allg}
yazılı kabullenme {allg} schriftliches Einverständnis {allg}
yazılı kaynaklar {allg} schriftliche Quellen {allg}
yazılı komutlar dizisi {i} [biliş]das Programm {n}
yazılı mal beyanı {i} die Offenbarungsschrift {f}
yazılı medya {ç} die Printmedien {pl}
yazılı metin {i} die Schrift {f}
yazılı olarak {s} schriftlich {adj}
yazılı olarak belge vermek {v} bescheinigen {v}
yazılı olarak çalışanın işine son verme {allg} schriftliche Kündigung {allg}
yazılı olarak onaylamak {v} verbriefen {v}
yazılı olmak {fi} lauten {v}
yazılı olmak {fi} stehen {v}
yazılı onay {i} die Bescheinigung {f}
yazılı onay {i} das Testat {n}
yazılı rapor {i} die Aussage {f}
yazılı rezervasyon {allg} schriftliche Bestellung {allg}
yazılı rıza {allg} schriftliches Einverständnis {allg}
yazılı şekilde {allg} in schriftlicher Form {allg}
yazılı senet {i} [tic]die Schuldverschreibung {f}
yazılı sipariş {allg} schriftliche Bestellung {allg}
yazılı sipariş {allg} schriftlicher Auftrag {allg}
yazılı sınav {allg} die schriftlich Prüfung {allg}
yazılı sınav {i} das Extemporale {n}
yazılı sınav {i} die Klassenarbeit {f}
yazılı sınav {i} die Klausur {f}
yazılı sınav {allg} schriftliche Prüfung {allg}
yazılı sınav {i} die Schulaufgabe {f}
yazılı talimat {allg} schriftliche Anweisung {allg}
yazılı teklif {allg} schriftliches Angebot {allg}
yazılı teminat {i} [tic]der Revers {m}
yazılı teminat vermek {v} verbriefen {v}
yazılı yapıt {i} das Schriftwerk {n}
yazılı yargılama yöntemi {i} [huk]das Schriftliche Verfahren {n}
yazılı yoklama {i} die Klassenarbeit {f}
yazılım {i} [biliş]der Software {m}
yazılım hırsızlığı {i} der Softwarediebstahl {m}
yazılım korsanlığı {i} [biliş]der Softwarediebstahl {m}
yazılım mühendisi {i} [biliş]das Softwareengineering {n}
yazılım mühendisliği {i} [biliş]die Softwaretechnik {f}
yazılım paketi {i} [biliş]das Softwarepaket {n}
yazılım uyumlu {s} [biliş]Softwarekompatibel {adj}
Indirekte Treffer
ada yazılı hisse senedi {allg} auf den Namen lautende Aktie {allg}
alında yazılı olan {s} schicksalhaft {adj}
Almanca yazılı {s} deutschsprachig {adj}
alnında yazılı olmak {v} bescheiden {v}
bedeli yazılı olarak {allg} Betrag in Buchstaben {allg}
değeri üzerinde yazılı posta paketi {i} das Wertpaket {n}
devri şirketin onamına bağlı olan nama yazılı hisse senedi {i} die Vinkulierte Namensaktie {f}
dilsel açıdan yazılı belge {i} [dilb]das Sprachdenkmal {n}
eksik nama yazılı senetler {i} das Hinkendes Inhaberpapier {n}
el yazılı {i} die Schrift {f}
elle yazılı {allg} handschriftlich {allg}
emre yazılı kabul {i} das Eigenakzept {n}
emre yazılı senet {i} der Eigenwechsel {m}
emre yazılı senet {i} das Orderpapier {n}
emre yazılı senet {i} der Handschein {m}
feshi yazılı olarak bildirmek {allg} schriftlich kündigen {allg}
hamile yazılı {i} das Inhaberzeichen {n}
hamile yazılı çek {i} der Inhaberscheck {m}
hamile yazılı hisse senedi {i} die Inhaberaktie {f}
hamile yazılı senet {i} das Inhaberpapier {n}
hamile yazılı sigorta poliçesi {allg} Versicherungsschein auf den Inhaber {allg}
hamiline yazılı {allg} auf den Inhaber lautend {allg}
hamiline yazılı belge {i} das Inhaberpapier {n}
hamiline yazılı borçlanma senedi {i} die Inhaberanleihe {f}
hamiline yazılı çek {i} [tic]der Orderscheck {m}
hamiline yazılı çek {i} der Inhaberscheck {m}
hamiline yazılı çek/senet {i} [tic]das Rektapapier {n}
hamiline yazılı ciro {i} der Inhaberindossament {m}
hamiline yazılı evrak {i} das Inhaberpapier {n}
hamiline yazılı hisse senedi {i} die Inhaberaktie {f}
hamiline yazılı hisse senedi {allg} auf den Inhaber lautende Aktie {allg}
hamiline yazılı kaydı {i} die Inhaberklausel {f}
hamiline yazılı kıymetli evrak {i} das Inhaberwertpapier {n}
hamiline yazılı konşimento {i} das Inhaberkonnossement {n}
hamiline yazılı makbuz senedi {i} der Inhaberlagerschein {m}
hamiline yazılı menkul değerler {ç} die Inhabereffekten {pl}
hamiline yazılı poliçe {i} die Inhaberpolice {f}
hamiline yazılı resepise {i} der Inhaberlagerschein {m}
hamiline yazılı şartı {i} die Inhaberklausel {f}
hamiline yazılı senet veya çek {i} die Inhaberaktie {f}
hamiline yazılı tahvil {i} die Inhaberobligation {f}
isme yazılı değerli evrak {i} [tic]das Namenspapier {n}
isme yazılı senet {i} die Namensaktie {f}
isme yazılı tahvil {allg} [tic]eingetragene Obligation {allg}
kanunda yazılı durumların saklı tutulması {i} der Gesetzesvorbehalt {m}
karşı tarafa verilen yazılı cevap {i} die Gegenschrift {f}
miktarı yazılı değer {i} der Nominalwert {m}
nama yazılı çek {i} [tic]der Namensscheck {m}
nama yazılı hisse senedi {i} die Namensaktie {f}
nama yazılı hisse senedi {allg} auf den Namen lautende Aktie {allg}
Nâma yazılı hisse senedi {i} [eko]die Inhaberaktie {f}
nama yazılı hisse senetleri hamili {allg} Inhaber von Namensaktien {allg}
nama yazılı senet {i} das Rektapapier {n}
nama yazılı senet {i} das Namenspapier {n}
sözleşmeye yazılı olarak son verme {allg} schriftliche Kündigung {allg}
taşıyana yazılı hisse senedi {allg} auf den Inhaber lautende Aktie {allg}
üzerine yazılı {s} beschriftet {adj}
yazılı anlaşma {i} die Schriftliche Abmachung {f}
yazılı anlaşmalarda şart {i} [huk]die Klausel {f}
yazılı basın {ç} die Printmedien {pl}
yazılı belge {i} die Urkunde {f}
yazılı beyan {i} [huk]der Schriftsatz {m}
yazılı beyan {i} das Schriftstück {n}
yazılı bildiri {allg} schriftliche Ankündigung {allg}
yazılı bilgi {i} die Zuschrift {f}
yazılı bilgi {i} die Urkunde {f}
yazılı buyruk {allg} schriftlicher Auftrag {allg}
yazılı cevap {i} die Zuschrift {f}
yazılı cevap {allg} schriftlicher Bescheid {allg}
yazılı cevap {allg} schriftliche Antwort {allg}
yazılı çeviri {allg} schriftliche Übersetzung {allg}
yazılı dil {i} die Schriftsprache {f}
yazılı dilek {i} der Schriftsatz {m}
yazılı elkoyma emri {i} die Beschlagnahmeverfügung {f}
yazılı emir {allg} schriftlicher Befehl {allg}
yazılı emir {allg} schriftlicher Auftrag {allg}