DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
herzen {v} bağrına basmak {v}
herzen {v} kucaklamak {v}
herzen {v} okşamak {v}
herzen {v} sevmek {v}
herzen {allg} kucak kucağa olmak {allg}
herzen {allg} sarmaş dolaş olmak {allg}
die Herzensangelegenheit {f} aşk meşk işi {i}
die Herzensangelegenheit {f} gönül meselesi {i}
die Herzensangst {f} heyecan {i}
die Herzensangst {f} panik {i}
die Herzensangst {f} telaş içinde {i}
der Herzensbrecher {m} çapkın {i}
der Herzensbund {m} gönül bağı {i}
der Herzensbund {m} içten bağlılık {i}
herzensgut {adj} iyi kalpli {s}
die Herzensgüte {f} iyi kalplilik {i}
die Herzensgüte {f} şefkat {i}
die Herzenslust {f} gönül isteği {i}
die Herzenslust {f} istek {i}
der Herzenswunsch {m} arzu {i}
der Herzenswunsch {m} içten dilek {i}
der Herzenswunsch {m} istek {i}
die Herzentzündung {f} kalp iltihabı {i}
Indirekte Treffer
die aus seinem Herzen keine Mördergrube machen {allg} fikrini açıkça söylemek {allg}
etwas auf dem Herzen haben {allg} anlatılacak bir derdi olmak {allg}
jemandem aus dem Herzen sprechen {allg} biriyle hemfikirmiş gibi konuşmak {allg}
jemandem aus dem Herzen sprechen {allg} aynı şeyleri savunmak {allg}
jemandem fällt ein Stein vom Herzen {allg} birinin içi ferahladı {allg}
jemandem fällt ein Stein vom Herzen {allg} birinin yüreğine su serpildi {allg}
mir ist ein Stein vom Herzen gefallen {allg} yüreğime su serpildi {allg}
mir ist ein Stein vom Herzen gefallen {allg} yüreğim yağ bağladı {allg}
mir ist ein Stein vom Herzen gefallen {allg} içim rahatladı {allg}
seinem Herzen einen Stoß geben {allg} iyilik yapmak için kendini zorlamak {allg}
vom ganzen Herzen {allg} kalpten {allg}
vom ganzen Herzen {allg} tüm benliğiyle {allg}
von Herzen {allg} içtenlikle {allg}
zu Herzen gehend {allg} yanık {allg}
zu Herzen gehend {allg} dokunaklı {allg}
zu Herzen nehmen {v} ciddiye almak {fi}