DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
belasten {v} [Jur.]aleyhinde şahitlik yapmak {v}
belasten {v} birisine yüklemek {v}
belasten {v} [Handel]borç altına sokmak {v}
belasten {v} [Handel]borçlandırmak {v}
belasten {v} endişeye boğmak {v}
belasten {v} ipotekle takyit etmek {fi}
belasten {v} itham etmek {fi}
belasten {v} kaydetmek {fi}
belasten {v} kayıtlamak {fi}
belasten {v} sıkıntı vermek {v}
belasten {v} suç isnat etmek {v}
belasten {v} suçlamak {v}
belasten {v} tahmil etmek {fi}
belasten {v} takyit etmek {fi}
belasten {v} yüklemek {fi}
belasten {v} zimmete geçirmek {fi}
belasten {itr} ağır gelmek {itr}
belasten {itr} ağırlık vermek {itr}
die belasten {pl} [ökon.]borçlar {ç}
belasten {itr} sıkıntı vermek {itr}
belasten {itr} sıkmak {itr}
belasten {itr} tazyik etmek {itr}
belasten {itr} yük olmak {itr}
die belasten {pl} [ökon.]yüküm {ç}
belasten {v} borca girmek {fi}
belasten {v} borca gitmek {fi}
belasten {v} kendini suçlu çıkarmak {fi}
belastend {allg} kayıtlayıcı {allg}
belastend {adj} sıkıntı verici {s}
belastend {adj} suçlayıcı {s}
belastende Aussagen machen {allg} [Jur.]aleyhinde ifade vermek {allg}
Indirekte Treffer
anteilig belasten {allg} oran üzerinden yüklemek {allg}
anteilig belasten {allg} nispeten borçlandırmak {allg}
Eigentum belasten {allg} mülkiyeti borçlandırmak {allg}
Grundstück hypothekarisch belasten {allg} arsayı ipoteklemek {allg}
hypothekarisch belasten {allg} ipotekle borçlandırmak {allg}
hypothekarisch belasten {allg} ipotek karşılığı borçlandırmak {allg}
Konto belasten {allg} hesabı borçlandırmak {allg}
mit einer Hypothek belasten {allg} ipotekle borçlandırmak {allg}
zu wenig belasten {allg} çok az yüklemek {allg}
zu wenig belasten {allg} çok az borçlandırmak {allg}
zuviel belasten {allg} haddinden fazla yüklemek {allg}
zuviel belasten {allg} aşırı borçlandırmak {allg}