TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
yabancı {s} allochthon {adj}
yabancı {i} der Ausländer {m}
yabancı {i} die Ausländerin {f}
yabancı {s} ausländisch {adj}
yabancı {s} äußer {adj}
yabancı {i} das Äußere {n}
yabancı {s} auswärtig {adj}
yabancı {s} exotisch {adj}
yabancı {s} fremd {adj}
yabancı {i} die Fremde {f}
yabancı {i} der Fremder {m}
yabancı {s} fremdländisch {adj}
yabancı {i} der Fremdling {m}
yabancı {s} obskur {adj}
yabancı {mf} Ortsfremde {mf}
yabancı banka {allg} ausländische Bank {allg}
yabancı basın {allg} die ausländische Presse {allg}
yabancı çökelti {i} [coğ]die Konkretion {f}
yabancı dil {i} die Fremdsprache {f}
yabancı dil bilen büro elemanı {i} der Fremdsprachenkorrespondent {m}
yabancı dil bilen büro elemanı {i} der Fremdsprachensekretär {m}
yabancı dil bilmek {allg} Fremdsprache beherrschen {allg}
yabancı dil dersi {i} der Fremdsprachenunterricht {m}
yabancı dil konuşma yeteneği olan {i} der Sprachtalent {m}
yabancı dil laboratuarı {i} das Sprachlabor {n}
yabancı dil öğreniminde pratik konuşma dersi {i} der Konversationsunterricht {m}
yabancı dil okulu {i} die Sprachschule {f}
yabancı dilde {s} fremdsprachig {adj}
yabancı dilde sözcük öğrenmek {allg} Vokabeln lernen {allg}
yabancı dilde sözlük {nm} Diktionär {nm}
yabancı dilde yayın {allg} fremdsprachliche Sendung {allg}
yabancı dille ilgili {s} fremdsprachlich {adj}
yabancı dostu {s} ausländerfreundlich {adj}
yabancı düşmanı {s} ausländerfeindlich {adj}
yabancı düşmanı {s} fremdenfeindlich {adj}
yabancı düşmanlığı {i} die Ausländerfeindlichkeit {f}
yabancı düşmanlığı {i} der Ausländerhass {m}
yabancı düşmanlığı {i} die Fremdenfeindlichkeit {f}
yabancı düşmanlığı {i} der Fremdenhass {m}
yabancı düşmanlığı {i} die Xenophobie {f}
yabancı egemenliği {i} die Fremdherrschaft {f}
yabancı egemenliği {i} die Xenokratie {f}
yabancı etkisiyle bozulma {i} die Überfremdung {f}
yabancı firma {allg} ausländische Firma {allg}
yabancı fonlar {i} das Fremdgeld {n}
yabancı fonlar {ç} die Fremdmittel {pl}
yabancı hakları {i} [huk]das Ausländerrecht {n}
yabancı hesabı {allg} ausländisches Konto {allg}
yabancı hisse {i} der Fremdanteil {m}
yabancı içine çıkarılabilir {s} vorzeigbar {adj}
yabancı işçi {allg} ausländischer Arbeiter {allg}
yabancı işçi {allg} ausländischer Arbeitnehmer {allg}
yabancı işçi {i} der Gastarbeiter {m}
yabancı işçi {i} die Gastarbeiterin {f}
yabancı işçi havaleleri {ç} die Gastarbeiterüberweisungen {pl}
yabancı işgali {i} die Fremdherrschaft {f}
yabancı işgücü {i} die Fremdarbeitskraft {f}
yabancı işleri {ç} die Ausländerangelegenheiten {pl}
yabancı katılım {i} die Fremdbeteiligung {f}
yabancı kaynak {i} [tic]das Fremdkapital {n}
yabancı kaynak {i} das Fremdmittel {n}
yabancı kelimeler sözlüğü {i} das Fremdwörterbuch {n}
yabancı kökenli yerleşik sözcük {i} [dilb]das Lehnwort {n}
yabancı korkusu {i} die Fremdenangst {f}
yabancı madde {i} [hek]der Fremdkörper {m}
yabancı madde {i} der Fremdstoff {m}
yabancı mal {i} das Fremdgut {n}
yabancı malı {i} der Fremdbesitz {m}
yabancı mamul {i} das Fremdfabrikat {n}
yabancı mekanlara girme korkusu {i} [hek]die Schwellenangst {f}
yabancı memlekette işlenen suç {i} das Auslandsdelikt {n}
yabancı menkul kıymetler {allg} [tic]ausländische Wertpapiere {allg}
yabancı menkul kıymetler {ç} [tic]die Auslandswerte {pl}
yabancı müşteri {i} der Auslandskunde {m}
yabancı öğrenci {allg} ausländischer Schüler {allg}
yabancı öğrencinin evlerinde kaldığı aile {i} die Gastfamilie {f}
yabancı öğretmen {allg} ausländischer Lehrer {allg}
yabancı olma {i} die Fremdheit {f}
yabancı oranı {i} der Ausländeranteil {m}
yabancı ortaklıklar {ç} die ausländische Gesellschaften {pl}
Indirekte Treffer
bir yabancı dili iyi bilen {s} sprachkundig {adj}
bir yabancı sözcüğü Almancalaştırmak {fi} eindeutschen {v}
birden fazla yabancı dil bilen {s} mehrsprachig {adj}
birden fazla yabancı dil bilme {i} [dilb]die Mehrsprachigkeit {f}
büsbütün yabancı {s} wildfremd {adj}
dolaysız yabancı sermaye iştirakı {allg} direkte Fremdkapitalbeteiligung {allg}
dolaysız yabancı sermaye katılımı {allg} direkte Fremdkapitalbeteiligung {allg}
gaz veya yabancı bir maddenin akciğere teneffüs edilmesi {i} die Aspiration {f}
kendini yabancı hissetmek {allg} fremd fühlen {allg}
mal sahibi olan yabancı {i} der Fremdbesitzer {m}
mesleğe yabancı {adv} branchenfremd {adv}
nefret bana yabancı bir şey {allg} Hass ist mir fremd {allg}
tamamen yabancı {s} wildfremd {adj}
vatansız yabancı {i} die Heimatlose Ausländerin {f}
vücuttaki yabancı organizmaları belirleyen alet {i} das Boloskop {n}
yabancı banka {allg} ausländische Bank {allg}
yabancı basın {allg} die ausländische Presse {allg}
yabancı çökelti {i} [coğ]die Konkretion {f}
yabancı dil {i} die Fremdsprache {f}
yabancı dil bilen büro elemanı {i} der Fremdsprachensekretär {m}
yabancı dil bilen büro elemanı {i} der Fremdsprachenkorrespondent {m}
yabancı dil bilmek {allg} Fremdsprache beherrschen {allg}
yabancı dil dersi {i} der Fremdsprachenunterricht {m}
yabancı dil konuşma yeteneği olan {i} der Sprachtalent {m}
yabancı dil laboratuarı {i} das Sprachlabor {n}
yabancı dil öğreniminde pratik konuşma dersi {i} der Konversationsunterricht {m}
yabancı dil okulu {i} die Sprachschule {f}
yabancı dilde {s} fremdsprachig {adj}
yabancı dilde sözcük öğrenmek {allg} Vokabeln lernen {allg}
yabancı dilde sözlük {nm} Diktionär {nm}
yabancı dilde yayın {allg} fremdsprachliche Sendung {allg}
yabancı dille ilgili {s} fremdsprachlich {adj}
yabancı dostu {s} ausländerfreundlich {adj}
yabancı düşmanı {s} fremdenfeindlich {adj}
yabancı düşmanı {s} ausländerfeindlich {adj}
yabancı düşmanlığı {i} die Ausländerfeindlichkeit {f}
yabancı düşmanlığı {i} die Xenophobie {f}
yabancı düşmanlığı {i} der Fremdenhass {m}
yabancı düşmanlığı {i} die Fremdenfeindlichkeit {f}
yabancı düşmanlığı {i} der Ausländerhass {m}
yabancı egemenliği {i} die Fremdherrschaft {f}
yabancı egemenliği {i} die Xenokratie {f}
yabancı etkisiyle bozulma {i} die Überfremdung {f}
yabancı firma {allg} ausländische Firma {allg}
yabancı fonlar {i} das Fremdgeld {n}
yabancı fonlar {ç} die Fremdmittel {pl}
yabancı hakları {i} [huk]das Ausländerrecht {n}
yabancı hesabı {allg} ausländisches Konto {allg}
yabancı hisse {i} der Fremdanteil {m}
yabancı içine çıkarılabilir {s} vorzeigbar {adj}
yabancı işçi {i} der Gastarbeiter {m}
yabancı işçi {allg} ausländischer Arbeitnehmer {allg}
yabancı işçi {allg} ausländischer Arbeiter {allg}
yabancı işçi {i} die Gastarbeiterin {f}
yabancı işçi havaleleri {ç} die Gastarbeiterüberweisungen {pl}
yabancı işgali {i} die Fremdherrschaft {f}
yabancı işgücü {i} die Fremdarbeitskraft {f}
yabancı işleri {ç} die Ausländerangelegenheiten {pl}
yabancı katılım {i} die Fremdbeteiligung {f}
yabancı kaynak {i} das Fremdmittel {n}
yabancı kaynak {i} [tic]das Fremdkapital {n}
yabancı kelimeler sözlüğü {i} das Fremdwörterbuch {n}
yabancı kökenli yerleşik sözcük {i} [dilb]das Lehnwort {n}
yabancı korkusu {i} die Fremdenangst {f}
yabancı madde {i} der Fremdstoff {m}