TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
çalışmak {fi} anlaufen {v}
çalışmak {fi} anspringen {v}
çalışmak {v} arbeiten {v}
çalışmak {fi} bestreben {v}
çalışmak {fi} durchnehmen {v}
çalışmak {itr} funktionieren {itr}
çalışmak {fi} gehen {v}
çalışmak {allg} im Erwerbsleben stehen {allg}
çalışmak {fi} in Betrieb sein {v}
çalışmak {itr} laufen {itr}
çalışmak {fi} lernen {v}
çalışmak {v} schaffen {v}
çalışmak {fi} anstrengen {v}
çalışmak {fi} beschäftigen {v}
çalışmak {fi} betätigen {v}
çalışmak {fi} daranhalten {v}
çalışmak {fi} rühren {v}
çalışmak {fi} studieren {v}
çalışmak {fi} suchen {v}
çalışmak {fi} üben {v}
çalışmak {v} verarbeiten {v}
çalışmak {itr} verkehren {itr}
çalışmak {itr} werken {itr}
çalışmak {itr} winken {itr}
çalışmak {fi} wirken {v}
çalışmak zorundayım {allg} ich habe zu arbeiten {allg}
çalışmakta olan aile mensupları {ç} die Familienarbeitskräfte {pl}
çalışmaktan ölüp bitmek {fi} abarbeiten {v}
Indirekte Treffer
.... olarak çalışmak {allg} als ... betätigen {allg}
24 saat boyu çalışmak {allg} rund um die Uhr arbeiten {allg}
acemice tamir etmeye çalışmak {fi} herumdoktern {v}
ağzından laf almaya çalışmak {fi} ausquetschen {v}
ahenkle çalışmak {fi} zusammenstimmen {v}
aleyhinde çalışmak {fi} zuwiderhandeln {v}
amaca yönelik çalışmak {fi} hinarbeiten (auf etwas) {v}
amaca yönelik çalışmak {fi} hinwirken (auf etw.) {v}
anlam çıkarmaya çalışmak {v} deuten {v}
aradan yutturmaya çalışmak {itr} drängeln {itr}
aralıksız çalışmak {fi} durcharbeiten {v}
arı gibi çalışmak {allg} Fleißig arbeiten {allg}
arı gibi çalışmak {allg} fleißig wie eine Biene sein {allg}
azimle çalışmak {fi} zupacken {v}
azimle çalışmak {fi} zugreifen {v}
azimle çalışmak {allg} auf den Hosenboden setzen {allg}
bata çıka ilerlemeye çalışmak {itr} stampfen {itr}
bilgisayar destekli olarak çalışmak {v} [biliş]computerisieren {v}
bir başkasının yaptığını yaparak çalışmak {v} korrepetieren {v}
bir firmada çalışmak {allg} bei einer Firma arbeiten {allg}
bir firmada çalışmak {allg} in einer Firma tätig sein {allg}
bir hayvanı yemle yakalamaya çalışmak {allg} ein Tier ködern {allg}
bir konu hakkında çalışmak {v} arbeiten (an) {v}
bir meseleyi çözmeye çalışmak {v} kauen {v}
bir şey için çalışmak {fi} hinwirken (auf etw.) {v}
bir şey üzerinde çalışmak {v} arbeiten (an) {v}
bir şeyi açmaya veya kapatmaya çalışmak {allg} an etw nesteln {allg}
bir şeyi ağızla kapmaya çalışmak {v} schnappen {v}
bir şeyi elde etmeye çalışmak {allg} einer Sache zustreben {allg}
bir şeyi elde etmeye çalışmak {fi} anstreben {v}
bir şeyi elde etmeye çalışmak {allg} nach etw haschen {allg}
bir şeyi elde etmeye çalışmak {v} erstreben {v}
bir şeyi ima etmeye çalışmak {allg} auf etw hinauswollen {allg}
bir şeyi iyice çalışmak {fi} durcharbeiten {v}
bir zanaatta çalışmak {allg} Handwerk ausüben {allg}
birisini etkilemeye çalışmak {allg} jdn anmachen {allg}
birisini inandırmaya çalışmak {fi} zureden {v}
birisini sözlerle etkilemeye çalışmak {fi} hineinreden {v}
birisinin yanında çalışmak {itr} dienen {itr}
biriyle karşılaşmamaya çalışmak {allg} jemandem aus dem Wege gehen {allg}
birlikte çalışmak {fi} Zusammenwirken {v}
birlikte çalışmak {fi} zusammenarbeiten {v}
birlikte çalışmak {fi} mitarbeiten {v}
birlikte çalışmak {allg} mit jdm zusammenarbeiten {allg}
birlikte çalışmak {itr} kollaborieren {itr}
bozuk çalışmak {allg} schlecht funktionieren {allg}
buharla çalışmak {v} [tek]dämpfen {v}
bütün gün çalışmak {allg} rund um die Uhr arbeiten {allg}
büyük bir hırsla çalışmak {itr} wühlen {itr}
çalışmak zorundayım {allg} ich habe zu arbeiten {allg}
canla başla çalışmak {fi} befleißigen {v}
çok çalışmak {fi} hocharbeiten {v}
çok çalışmak {fi} dahinter klemmen {v}
çok çalışmak {fi} zupacken {v}
çok çalışmak {itr} Schwarten {itr}