TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
amaçlı birlik {i} der Zweckverband {m}
amaçlı bozma {i} die Zweckstörung {f}
amaçlı satın alma {allg} gezieltes Kaufen {allg}
Indirekte Treffer
Almanya Nazi dönemi zararlarını karşılama amaçlı servet ayarlaması düzenlemesi {i} der Lastenausgleich {m}
amaçlı birlik {i} der Zweckverband {m}
amaçlı bozma {i} die Zweckstörung {f}
amaçlı satın alma {allg} gezieltes Kaufen {allg}
araştırma amaçlı {allg} Stoff sammeln {allg}
araştırma amaçlı sualtına indirilen çelikten yapılma dalgıç odası {i} die Taucherglocke {f}
aslına uygun biçime getirme amaçlı onarmak {v} restaurieren {v}
av amaçlı Afrika gezisi {i} die Safari {f}
bile bile kötü amaçlı kullanma {i} der Missbrauch {m}
bilgi amaçlı başvuru makamı {i} die Referenz {f}
bilgilendirme amaçlı {allg} [Redw.]zu Informationszwecken {allg}
bilimsel amaçlı araştırmalara uğrayan kişi {i} der Proband {m}
bilimsel amaçlı seyahat {i} die Forschungsreise {f}
büyüden korunma amaçlı beş ışınlı yıldız {i} der Drudenfuß {m}
canlı hayvanı deney amaçlı ameliyat etmek {itr} [hek]vivisezieren {itr}
canlı hayvanlar üzerinde yapılan deney veya deney amaçlı ameliyat {i} [hek]die Vivisektion {f}
çıkar amaçlı kullanmak {v} [tic]kommerzialisieren {v}
çıkar amaçlı ticari ilişki {s} [tic]kommerziell {adj}
çok amaçlı {allg} Mehrzweck- {allg}
çok amaçlı {önk} Mehrzweck {prä}
çok amaçlı alet {i} das Mehrzweckgerät {n}
çok amaçlı kapalı salon {i} die Mehrzweckhalle {f}
çok amaçlı nakliye gemisi {i} das Mehrzwecktransportschiff {n}
çok amaçlı okul {i} die Gesamtschule {f}
çok amaçlı taşıyıcı {i} der Mehrzwecktransporter {m}
çok amaçlı yayın organları {i} der Medienverbund {m}
dayanıklılığını deneme amaçlı yükleme {i} die Probebelastung {f}
dini amaçlı insan kurban etme {i} [din]der Ritualmord {m}
dini amaçlı olmayan bina {i} [din]der Profanbau {m}
dinlenme amaçlı tatil {i} der Erholungsurlaub {m}
düşük fiyatla müşteri çekme amaçlı reklam {i} die Lockvogelwerbung {f}
eğitim amaçlı film {i} der Bildungsfilm {m}
eğitim amaçlı kullanılan vücut veya vücut parçası modeli {i} [hek]das Phantom {n}
eğitim amaçlı tatil {i} der Bildungsurlaub {m}
eğitim amaçlı yayın yapan televizyon kanalı {i} das Bildungsfernsehen {n}
ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirme amaçlı kardeş şehir organizasyonu {i} die Städtepartnerschaft {f}
genel amaçlı bilgisayar {i} der Universalrechner {m}
gösteri amaçlı toplanma {i} die Demonstrationsversammlung {f}
idari amaçlı oturmak {itr} residieren {itr}
insan ve hayvan vücudunu eğitim amaçlı doğramak {v} präparieren {v}
amaçlı kullanılan araba {i} der Geschäftswagen {m}
ısınma amaçlı kullanmak {v} verheizen {v}
ıslah amaçlı verilmiş olan ceza {i} [huk]die Besserungsstrafe {f}
kapama amaçlı dikenli telli mania {allg} [yol]spanischer Reiter {allg}
kar amaçlı {s} gewerblich {adj}
kar amaçlı kurum {i} die Erwerbsgesellschaft {f}
kazazedelere yardım amaçlı eğitilmiş köpek {i} der Sanitätshund {m}
kemik nakli gereksinimini karşılama amaçlı kemik bankası {i} die Knochenbank {f}
kontrol amaçlı olarak iki nüshalı olan evrakın bir parçası {i} der Kontrollabschnitt {m}
korunma amaçlı etrafında uçmak {v} [hayb]umfliegen {v}
kötü amaçlı {s} übel gesinnt {adj}
kutsama amaçlı kutsal yağ sürme {i} die Salbung {f}
leke temizleme amaçlı püskürtme {i} die Spülung {f}
maddi çıkar amaçlı {s} professionell {adj}
maliyet amaçlı amortisman {allg} verbrauchsbedingte Abschreibung {allg}
öğrenim amaçlı ziyaret {i} der Studienaufenthalt {m}
özel amaçlı bilgisayar {i} der Spezialrechner {m}
propaganda amaçlı açık dava {i} der Schauprozess {m}
reklam amaçlı indirimli mal {i} der Reklameartikel {m}
şehirlerarası gösteri amaçlı seyahat {i} [tiy]die Tournee {f}
siyasi amaçlı edebiyat {i} die Tendenzdichtung {f}
siyasi krizi aşma amaçlı komisyon {i} [pol]der Krisenstab {m}
spekülasyon amaçlı satın almalar {ç} die Meinungskäufe {pl}
spekülasyon amaçlı satışlar {ç} die Meinungsverkäufe {pl}
spekülatif amaçlı para {allg} spekulatives Geld {allg}
spor amaçlı {s} sportmäßig {adj}
spor amaçlı uçucu {i} der Sportflieger {m}
sportif amaçlı gezi {i} der Wandersport {m}
süs amaçlı duvara asılan işlemeli tabak {i} der Wandteller {m}
tashih etme amaçlı okuma {i} [bas]das Korrekturlesen {n}
tedavi amaçlı temiz havalı yer {i} der Luftkurort {m}
test amaçlı kullanılan cansız manken {i} der Dummy {m}
ticari amaçlı yetiştirilen hayvan {i} [tic]das Vieh {n}
tüketim amaçlı amortisman {allg} verbrauchsbedingte Abschreibung {allg}
uçaktan atılan propaganda amaçlı ilan {i} das Flugblatt {n}
uluslararası kültürel amaçlı öğrenci değişimi {i} der Schüleraustausch {m}
uygunluğu test amaçlı sağlık muayenesi {i} die Eignungsuntersuchung {f}
Yahudilerde kurban amaçlı hayvanın bayıltmadan boğazının kesilmesi {i} die Schächtung {f}
yardım amaçlı gösteri {i} die Benefiz-Gala {f}
yardım amaçlı konser {i} die Benefizkonzert {f}