TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
başka {a} abgesehen {a}
başka {s} alternativ {adj}
başka {s} andere {adj}
başka {a} anderer {a}
başka {a} anderes {a}
başka {a} anderweitig {a}
başka {a} außer {a}
başka {s} different {adj}
başka {s} ferner {adj}
başka {a} demnächst {a}
başka {a} neben {a}
başka {öt} nebst {prp}
başka {allg} noch etwas {allg}
başka {s} partikular {adj}
başka {a} sonst {a}
başka {a} sonstig {a}
başka {s} sonstige {adj}
başka {s} ungleich {adj}
başka {s} unterschiedlich {adj}
başka {a} weiter {a}
başka amaç kalmadığı takdirde {allg} wenn alle Stricke reißen {allg}
başka anlam {i} der Doppelsinn {m}
başka anlamda kullanılan söz {i} [ed]der Tropus {m}
başka anlamlı {s} doppelsinnig {adj}
başka araca aktarmak {fi} umladen {v}
başka araca yükleme {i} die Umladung {f}
başka biçime dönüştürmek {fi} ummodeln {v}
başka bir birliğe atanma {i} [ask]die Kommandierung {f}
başka bir devletin korunmasını üstlenmek {i} das Protektorat {n}
başka bir deyişle {allg} mit anderen Worten {allg}
başka bir dilden müştak dil {i} [dilb]die Tochtersprache {f}
başka bir dine ait ülkede yaşayan azınlık {i} [pol]die Diaspora {f}
başka bir dine geçme {i} [din]der Religionswechsel {m}
başka bir gezegenin dünyaya olan yakınlığı {i} [gökb]die Erdnähe {f}
başka bir hesaba geçirmek {allg} auf ein anderes Konto übertragen {allg}
başka bir hesaba geçirmek {i} [tic]die Umbuchung {f}
başka bir ifadeyle {adv} anders ausgedrückt {adv}
başka bir işi yapabilmesi için uygun olan {s} abkömmlich {adj}
başka bir milletin içine girerek uyma {i} die Assimilation {f}
başka bir okula nakletmek {fi} umschulen {v}
başka bir şekle sokmak {v} verziehen {v}
başka bir şey öğrenmek {fi} umlernen {v}
başka bir şey var mı? {allg} sonst noch etwas {allg}
başka bir şey yok {allg} sonst nichts {allg}
başka bir tarafa koymak {fi} weglegen {v}
başka bir ülkenin toprağına zorla girmek {i} das Einfallstor {n}
başka bir ülkeye göç {i} die Zuwanderung {f}
başka bir ulusa katılıp kaynaşma {i} die Assimilation {f}
başka bir yazı diline kopyalamak {fi} transkribieren {v}
başka bir yerde {allg} irgendwo anders {allg}
başka bir yerde {adv} woanders {adv}
başka bir yerdeki temsilci {i} [tic]die Zweigstelle {f}
başka bir yerden satın alma {i} der Distanzkauf {m}
başka bir yere {adv} woandershin {adv}
başka bir yere asmak {fi} weghängen {v}
başka bir yere atamak {fi} wegtreiben {v}
başka bir yere dikmek {v} [bitk]verpflanzen {v}
başka bir yere geçirmek {v} übertragen {v}
başka bir yere gitmek {allg} woanders hinfahren {allg}
başka bir yere gizlemek {fi} wegstecken {v}
başka bir yere göndermek {fi} überleiten {v}
başka bir yere kurmak {fi} verlagern {v}
başka bir yere nakletmek {fi} umquartieren {v}
başka bir yere oturtmak {fi} hinwegsetzen {v}
başka bir yere saklamak {fi} wegstecken {v}
başka bir yere taşımak {fi} verlagern {v}
başka bir yere taşınmak {fi} umsiedeln {v}
başka bir yere yerleşmek {fi} zuziehen {v}
başka bir yere yerleştirmek {fi} umquartieren {v}
başka bir yere yerleştirmek {fi} verlagern {v}
başka bir yola göndermek {fi} umleiten {v}
başka bir yola sevk etmek {fi} umleiten {v}
başka bir yola yöneltmek {fi} umleiten {v}
başka bir yolun altından geçerek yol yapmak {v} unterführen {v}
başka bir zaman {allg} ein anderes Mal {allg}
başka bir zamana bırakmak {fi} aufschieben {v}
başka biri {allg} wer anders {allg}
başka birisine bırakmak {fi} zuleiten {v}
başka birisinin hak ve yükümlülüklerini üstlenen kişi {i} [huk]der Rechtsnachfolger {m}
başka birisinin veya bir şeyin yerine geçebilen kişi veya şey {i} das Surrogat {n}
Indirekte Treffer
-dan başka {öt} außer {prp}
-dan başka {s} abgesehen von {adj}
-den başka {öt} außer {prp}
-den başka {s} abgesehen von {adj}
...-dan başka {adv} ausgenommen ... {adv}
...-den başka {adv} ausgenommen ... {adv}
aklı başka yerde {s} entrückt {adj}
aklı başka yerde olan {s} geistesabwesend {adj}
aklı başka yerde olma {i} die Geistesabwesenheit {f}
aklı başka yerde olma {i} die Entrückung {f}
aklına yapacak başka bir şey gelmemek {allg} mit seinem Latein am Ende sein {allg}
alıp başka bir yere koymak {fi} wegsetzen {v}
alıp başka yere götürmek {v} räumen {v}
amacından başka şeye kullanmak {v} zweckentfremden {v}
başka amaç kalmadığı takdirde {allg} wenn alle Stricke reißen {allg}
başka anlam {i} der Doppelsinn {m}
başka anlamda kullanılan söz {i} [ed]der Tropus {m}
başka anlamlı {s} doppelsinnig {adj}
başka araca aktarmak {fi} umladen {v}
başka araca yükleme {i} die Umladung {f}
başka biçime dönüştürmek {fi} ummodeln {v}
başka bir birliğe atanma {i} [ask]die Kommandierung {f}
başka bir devletin korunmasını üstlenmek {i} das Protektorat {n}
başka bir deyişle {allg} mit anderen Worten {allg}
başka bir dilden müştak dil {i} [dilb]die Tochtersprache {f}
başka bir dine ait ülkede yaşayan azınlık {i} [pol]die Diaspora {f}
başka bir dine geçme {i} [din]der Religionswechsel {m}
başka bir gezegenin dünyaya olan yakınlığı {i} [gökb]die Erdnähe {f}
başka bir hesaba geçirmek {i} [tic]die Umbuchung {f}
başka bir hesaba geçirmek {allg} auf ein anderes Konto übertragen {allg}
başka bir ifadeyle {adv} anders ausgedrückt {adv}
başka bir işi yapabilmesi için uygun olan {s} abkömmlich {adj}
başka bir milletin içine girerek uyma {i} die Assimilation {f}
başka bir okula nakletmek {fi} umschulen {v}
başka bir şekle sokmak {v} verziehen {v}
başka bir şey öğrenmek {fi} umlernen {v}
başka bir şey var mı? {allg} sonst noch etwas {allg}
başka bir şey yok {allg} sonst nichts {allg}
başka bir tarafa koymak {fi} weglegen {v}
başka bir ülkenin toprağına zorla girmek {i} das Einfallstor {n}
başka bir ülkeye göç {i} die Zuwanderung {f}
başka bir ulusa katılıp kaynaşma {i} die Assimilation {f}
başka bir yazı diline kopyalamak {fi} transkribieren {v}
başka bir yerde {adv} woanders {adv}
başka bir yerde {allg} irgendwo anders {allg}
başka bir yerdeki temsilci {i} [tic]die Zweigstelle {f}
başka bir yerden satın alma {i} der Distanzkauf {m}
başka bir yere {adv} woandershin {adv}
başka bir yere asmak {fi} weghängen {v}
başka bir yere atamak {fi} wegtreiben {v}
başka bir yere dikmek {v} [bitk]verpflanzen {v}
başka bir yere geçirmek {v} übertragen {v}
başka bir yere gitmek {allg} woanders hinfahren {allg}
başka bir yere gizlemek {fi} wegstecken {v}
başka bir yere göndermek {fi} überleiten {v}
başka bir yere kurmak {fi} verlagern {v}
başka bir yere nakletmek {fi} umquartieren {v}
başka bir yere oturtmak {fi} hinwegsetzen {v}
başka bir yere saklamak {fi} wegstecken {v}
başka bir yere taşımak {fi} verlagern {v}