TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
biçimi {allg} die Form der Materie {allg}
biçimi bozulma {i} die Verzerrung {f}
biçimi bozulmak {allg} die Form verlieren {allg}
biçimi bozulmak {fi} verziehen {v}
biçimi değişmek {allg} verformen {allg}
biçimi güzel {s} wohl geformt {adj}
biçiminde {s} förmig {adj}
biçiminde {s} Weise {adj}
biçimine getirmek {allg} passend machen {allg}
biçimini bozma {i} die Verschandelung {f}
biçimini bozma {i} die Verzerrung {f}
biçimini değiştirmek {v} deformieren {v}
biçimini değiştirmek {fi} umformen {v}
biçimini değiştirmek {fi} umgestalten {v}
biçimini değiştirmek {fi} ummodeln {v}
biçimini değiştirmek {v} verformen {v}
biçimini değiştirmek {v} vermummen {v}
biçimini değiştirmek {v} verstellen {v}
biçimini kaybetmek {allg} aus der Form kommen {allg}
Indirekte Treffer
anlayış biçimi {i} die Denkart {f}
araştırma biçimi {i} die Forschungsmethode {f}
atın bir yürüyüş biçimi {i} die Passade {f}
atın bir yürüyüş biçimi {i} [hayb]die Versammlung {f}
bağlantı biçimi {i} die Bindungsart {f}
baklava biçimi {s} rhombisch {adj}
beslenme biçimi {i} die Ernährungsweise {f}
biçimi bozulma {i} die Verzerrung {f}
biçimi bozulmak {fi} verziehen {v}
biçimi bozulmak {allg} die Form verlieren {allg}
biçimi değişmek {allg} verformen {allg}
biçimi güzel {s} wohl geformt {adj}
bir dans biçimi {i} der Onestep {m}
bir dekor biçimi {i} der Dreischenkel {m}
bir süsleme biçimi {i} der Dreischenkel {m}
bir yemek masası biçimi {i} das Triklinium {n}
birbirine zıt iki hayat yaşama biçimi {i} das Doppelleben {n}
çağdaş yaşayış biçimi {i} die Kultur {f}
çizelge biçimi {i} die Tabellenform {f}
davranış biçimi {i} die Behandlungsweise {f}
davranış biçimi {i} [müz]die Tonart {f}
davranış biçimi {i} der Ton {m}
davranış biçimi {i} die Handlungsweise {f}
devlet biçimi {i} die Staatsform {f}
dikim biçimi {i} der Pflanzverband {m}
din adamlarına hitap etme biçimi {i} [din]der Vater {m}
dokuma biçimi {i} die Gewebeart {f}
düşünce biçimi {i} die Denkungsart {f}
düşünce biçimi {i} die Denkart {f}
düşünce biçimi {i} der Sinn {m}
düşünce biçimi {i} die Denkweise {f}
düşünüş biçimi {i} die Betrachtungsweise {f}
düzenleme biçimi {i} das Regime {n}
eğitim biçimi {i} die Bildungsart {f}
eklemleme biçimi {i} [dilb]die Artikulationsweise {f}
eklemleme biçimi {i} [dilb]die Artikulationsart {f}
el yazı biçimi {i} der Schriftzug {m}
etkileme biçimi {i} die Wirkungsweise {f}
etkili anlatım biçimi {i} das Pathos {n}
eyerleme biçimi {i} die Sattelung {f}
farklı ifade biçimi {i} die Redefigur {f}
haç biçimi {i} die Kreuzung {f}
halka biçimi armatür {i} der Ringanker {m}
hastalığın oluşum biçimi {i} [hek]die Pathogenese {f}
heyecanlandırıcı konuşma biçimi {i} die Theatralik {f}
idare biçimi {i} das Regime {n}
ifade biçimi {i} [metr]der Niederschlag {m}
ifade biçimi {i} die Ausdrucksform {f}
insan biçimi {s} anthropomorph {adj}
işçilik biçimi {i} die Verarbeitung {f}
işletme biçimi {i} [tic]die Betriebsform {f}
kısa ve özlü ifade biçimi {allg} eine prägnante Ausdrucksweise {allg}
konuşma biçimi {i} die Wendung {f}
konuşma biçimi {i} der Ton {m}
konuşma biçimi {i} die Sprechweise {f}
konuşma biçimi {i} die Sprache {f}
konusuna göre biçimi değişen ezgili şiir {i} die Ode {f}
kötü inşa biçimi ile manzarayı kapatmak {v} verbauen {v}
küçük daire biçimi {i} der Kringel {m}
küçültme biçimi {i} [dilb]die Verkleinerungsform {f}
muamele biçimi {i} die Behandlungsart {f}
oluk biçimi {i} die Nutenform {f}
ölüm biçimi {i} die Todesart {f}
oluşum biçimi {i} die Entstehungsweise {f}
oluşum biçimi {i} der Entstehungsart {m}
pragmacı davranış biçimi {i} [fel]der Pragmatismus {m}
ray biçimi {i} die Schienenform {f}
saç biçimi {i} der Haarschnitt {m}
saç biçimi {i} die Frisur {f}
söyleyiş biçimi {i} die Rede {f}
soylu düşünüş ve davranış biçimi {i} die Seelengröße {f}
tesir etme biçimi {i} die Wirkungsweise {f}
ustalık biçimi {i} die Verarbeitung {f}
varlık biçimi {i} das Wesen {n}
yapı biçimi {i} die Bauart {f}
yaşam biçimi {i} der Wandel {m}
yaşam biçimi {i} der Lifestyle {m}
yaşam biçimi {i} die Lebensart {f}
yaşama biçimi {i} der Lebensstil {m}